Nieuws

Groot stikstofdebat voor zomer na uitspraken rechtbank Overijssel

Herinrichting Overijssels platteland
Herinrichting Overijssels platteland © RTV Oost / Chantal Everaardt
Er komt nog voor de zomer een nieuw debat in de Tweede Kamer over de stikstofcrisis. De SGP vroeg en kreeg steun voor het debat, omdat volgens Kamerlid Roelof Bisschop de al bestaande onzekerheid voor boeren nog groter is geworden na uitspraken vorige week door de rechtbank in Overijssel.
Vorige week concludeerde de rechtbank in 29 zaken van Overijsselse boeren dat de provincie opnieuw moet kijken naar verleende vergunningen. De zaken waren aangespannen door onder meer milieuorganisatie Mobilisation for the Environment van Johan Vollenbroek. Die wil aantonen dat de wetgeving rond de stikstofcrisis rammelt. MOB focust zich op pas-melders, boerenbedrijven met emissiearme stalvloeren en eerder ook biomassa-centrales.
Volgens MOB is de stikstofuitstoot in al die situaties groter dan nu op papier is vastgesteld, eerder zei Vollenbroek bij RTV Oost dat de overheid schuldig is aan de ontstane situatie, niet de boeren. Dat deze situatie hard aankomt bij de individuele boer begrijpt MOB.
De provincie verleent een natuurvergunning als een beoordeling is gemaakt van de gevolgen die het houden van bijvoorbeeld melkvee heeft op kwetsbare natuurgebieden die rond zo'n bedrijf liggen. In de meeste gevallen oordeelde de rechtbank dat niet met zekerheid kan worden gezegd dat de natuur niet wordt aangetast en dus moet de provincie opnieuw naar de vergunningen kijken.
In een eerdere reactie zei de provincie Overijssel de uitspraken te bestuderen, het is juridisch complex, later komt een inhoudelijke reactie op het van tafel vegen van de verleende vergunningen.

'Wei-bewijs'

In feite zegt de rechtbank dat koeien niet meer zonder vergunning in de wei naar buiten mogen. Kamerlid Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) vraagt zich af of in Nederland koeien alleen nog met een 'wei-bewijs' naar buiten mogen.
Volgens Bisschop is weidegang een essentieel onderdeel van een boerenbedrijf. "Mogelijk zijn er vergunningen nodig voor koeien in de wei, de uitspraken zijn een aantasting van de rechtszekerheid van de zogeheten pas-melders (bedrijven die toen ter goeder trouw alleen een melding hoefden te doen voor een kleine uitbreiding van hun bedrijf), boerenbedrijven die voldoen aan wettelijke eisen en verplicht een emissiearme stalvloer hebben aangeschaft. Dit wordt nu door de rechter van tafel geveegd."
"Waar ben je dan als boer, bouwer of burger aan toe?" vraagt Bisschop zich hardop af. Hij wil voor het zomerreces een 'stevig debat' voeren met minister Van der wal van Natuur en Stikstof, om de sector duidelijkheid te geven.
Zijn verzoek kreeg steun van een meerderheid van de Tweede Kamer. Zo gaf de VVD aan 'ontzettend geschrokken te zijn van de uitspraken in Overijssel' en steunt de partij een debat van harte. Ook de ChristenUnie vindt het 'belachelijk dat je straks een vergunning moet hebben om een koe in de wei te kunnen zetten'.
Het is nog niet bekend wanneer het debat wordt gevoerd, het streven is voor het zomerreces.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.