Nieuws

Overlast van arbeidsmigranten op vakantiepark Ommen? Omwonenden zijn het zat

Arbeidsmigranten (foto ter illustratie)
Arbeidsmigranten (foto ter illustratie) © Novum RegioFoto
Omwonenden van bungalowpark ’t Reggehuus in Ommen hebben er genoeg van. Al jaren ervaren ze overlast van de arbeidsmigranten op het park, die daar sinds 2006 worden gehuisvest door verschillende uitzendbureaus. Om die reden werd er vorig jaar door een aantal omwonenden een handhavingsverzoek naar de gemeente gestuurd. Daarmee hoopten ze een eind te maken aan de overlast. “Maar de gemeente laat ons in de steek.”
“Ik woon al sinds 1997 in de Wolfskuil”, vertelt een van de bewoners* van de Ommense woonwijk. Bungalowpark ’t Reggehuus had in die tijd nog een recreatieve functie.
Van overlast was volgens haar nauwelijks sprake. “Natuurlijk heb je incidentele uitschieters, maar over het algemeen hadden de mensen op het recreatiepark hetzelfde leefritme als de omwonenden.”

Overlast

De situatie veranderde toen in 2006 een groepje arbeidsmigranten op het park kwam wonen. Het blijken short-stay arbeidsmigranten die er vaak niet langer dan een aantal maanden wonen. “Op het moment dat de ene groep weer weg gaat, staat de volgende voor de deur.”
Een legioen aan busjes en auto’s, overvolle afvalcontainers en steeds meer zwerfkatten
Buurtbewoonster over de overlast op het vakantiepark
“Op een gegeven moment, in 2008, stond een bewoner van het park met z’n broek op z’n enkels bij ons in de tuin, en die was niet aan het plassen. Toen hebben we de gemeente gebeld”, vertelt de buurtbewoonster.
De gemeente verzekerde haar dat het huisvesten van de arbeidsmigranten maar van tijdelijke aard was. Al gauw nam het aantal bewoners op het park toe en daarmee ook de overlast. “Dan heb ik het over 150 tot 200 arbeidsmigranten, een legioen aan busjes en auto’s, overvolle afvalcontainers en steeds meer zwerfkatten.”

Gevoel van onveiligheid

In 2018 werd naar aanleiding van een aantal incidenten en een overlijden op het park een convenant gesloten tussen de gemeente, politie en de beheerder van het park. De buurtbewoonster: “Daar hoorden wij vorig jaar voor het eerst van. Wij zijn ook nooit betrokken geweest bij de totstandkoming van dit convenant."
Dat convenant gold alleen binnen de hekken van het park. “Met als gevolg dat de overlast buiten de hekken alleen maar toenam.” Ook het gevoel van onveiligheid nam volgens de bewoners toe door vermeend dealen in de buurt, alcoholgebruik, drugsgebruik en het te hard rijden in de woonwijk.

Afname aantal klachten

De gemeente kiest op dat moment dus voor een convenant in plaats van handhaving. “Een convenant met onderliggend plan van aanpak om de overlast in te perken werd destijds voldoende geacht”, laat de gemeente Ommen weten.
De gemeente herkent dan ook niet het beeld van een toename van de overlast. “Uit onze gegevens blijkt dat het aantal klachten na de ondertekening van het convenant is afgenomen.” Zo is het geregistreerde aantal klachten gedaald van 26 klachten in 2017 naar vier klachten vorig jaar.
Volgens de buurtbewoonster werd met de meldingen die omwonenden deden 'weinig tot niets' gedaan. “Het is duidelijk dat we minder zijn gaan melden”, zegt ze daarover. “Bovendien worden ook niet alle meldingen geregistreerd."

De boot afhouden

Na een aantal jaar is voor de omwonenden wel duidelijk dat er niets tijdelijks is aan het huisvesten van de arbeidsmigranten. Ook de overlast wordt volgens hen de laatste jaren steeds extremer.
Je weet niet wanneer het stopt, want de gemeente houdt de boot af
Buurtbewoonster over de overlast op het vakantiepark
“Je voelt je gewoon niet meer veilig”, zegt de bewoonster van de Ommense woonwijk. “En je weet niet wanneer het stopt, want de gemeente houdt al die tijd de boot af.”
Begin vorig jaar besluit een aantal omwonenden zich daarom te verenigen en de krachten te bundelen. Samen met drie andere bewoners van de Wolfskuil vormt ze een buurtcommissie. Die krijgt steun van zo’n veertig huishoudens.

Strijdigheid

De commissie stuurt een brandbrief in februari 2021, waarna een gesprek met onder andere burgemeester Vroomen en wethouder Bongers volgt. Die erkennen de strijdigheid met het bestemmingsplan en geven aan dat ze begrijpen dat de bewoners van de Wolfskuil overlast ervaren.
Ze geven aan een gedoogvergunning te willen verlenen om de fout te herstellen. Dat gebeurt niet en hierna blijft het volgens de bewoners angstvallig stil. Om die reden sturen ze de gemeente in juni een officieel handhavingsverzoek. Een reactie laat lang op zich wachten.

Afgewezen

Uiteindelijk volgt op 5 november 2021 het antwoord op het verzoek tot handhaving, nadat de termijn inmiddels ruim verstreken is. Het verzoek wordt afgewezen.
De gemeente biedt echter wel een stip op de horizon. Uiterlijk 1 januari 2024 moeten de arbeidsmigranten van het park vertrokken zijn. Ook zou de gemeente een ‘voornemen last onder dwangsom’ sturen naar de inmiddels nieuwe eigenaar van het park, Lenferink Groep. “Of dat daadwerkelijk gebeurd is? Daar twijfelen we aan”, zegt de buurtcommissie.

'Afweging van belangen'

Handhaving blijft dus uit. De gemeente zegt dat het college heeft geoordeeld dat er vraag is naar huisvesting van arbeidsmigranten die een functie hebben in de samenleving. Huisvesting is ook nodig, laat de gemeente in een reactie weten. “Uit de afweging van belangen is gekomen dat er wel een stip op de horizon komt, maar dat het gebruik tot 1 januari 2024 voortgezet kan worden.”
De buurtcommissie snapt dat huisvesting nodig is. “Maar deze arbeidsmigranten werken niet eens in Ommen, vooral in Raalte en Zwolle.” Volgens de buurtbewoners ligt het daarom meer voor de hand om voor huisvesting in deze gemeenten te zorgen.

'Heel zuur'

“De gemeente kiest er niet voor om te handhaven, maar om de overlast en het strijdige gebruik te gedogen”, zegt een van de initiatiefneemsters als reactie op de beslissing van de gemeenten. “Het is heel zuur dat de gemeente zegt: vervelend voor jullie, maar we gaan het toch nog twee jaar gedogen."
De nieuwe eigenaar heeft andere plannen met het vakantiepark
Gemeente Ommen
“Inmiddels is het park verkocht aan een nieuwe eigenaar die andere plannen heeft met het park dan het huisvesten van arbeidsmigranten”, zegt de gemeente Ommen.
“Op dit moment kunnen we nog geen uitspraken doen over de haalbaarheid van deze plannen.” Volgens de gemeente ‘is het niet uitgesloten’ dat deze plannen eerder worden gerealiseerd dan 2024.

Hoorzitting

De buurtcommissie besluit bezwaar te maken tegen de afwijzing van het handhavingsverzoek. De hoorzitting van de commissie bezwaarschriften Ommen volgt op 9 maart, meer dan een jaar na het versturen van de eerste brief aan de gemeente. De buurtcommissie maakt duidelijk dat ze wil dat er eerder een eind komt aan de illegale huisvesting van arbeidsmigranten dan 1 januari 2024.
Op de vraag van de bezwarencommissie waarom het nemen van een besluit zo lang heeft geduurd, antwoordt een woordvoerder van de gemeente dat het college nog niet was toegekomen aan de 'inhoudelijke behandeling van deze problematiek'.

Nieuwe eigenaar

Ook de nieuwe eigenaar speelt een rol. “In de periode rondom het indienen van het verzoek is het park verkocht. Voordat de procedure is gestart, hebben we voor de volledigheid eerst met de nieuwe eigenaar gesproken.”
Die nieuwe eigenaar laat tijdens de hoorzitting weten ook het liefst eerder een eind te maken aan de huisvesting van arbeidsmigranten. De vertegenwoordiger van Lenferink deelt het voornemen om het onlangs gerenoveerde hotel en restaurant Wildthout uit te willen breiden op het park. Ook zouden enkele bestaande bungalows een ‘kwaliteitsimpuls’ krijgen en bestemd worden voor hotelgasten.

Herroepen besluit

De bezwarencommissie verklaart het bezwaar van de bewoners van de Wolfkuil een paar weken later gegrond. De commissie bezwaarschriften adviseert de gemeente haar besluit te heroverwegen en adviseert bovendien de buurtbewoners schadevergoeding toe te kennen.
Uiterlijk vorige maand, op 20 april, had de gemeente een besluit op het advies moeten nemen. Die termijn werd overschreden, waarop de buurtbewoners de gemeente in gebreke stelden.

Minimale vergoeding

Vrijdag 13 mei valt bij de initiatiefnemers dan toch een brief op de mat. De gemeente heeft besloten het besluit te herroepen en gaat handhaven door middel van een last onder dwangsom. Ook kent de gemeente de buurtbewoners een minimale vergoeding toe.
Dat betekent nog anderhalf jaar overlast, onacceptabel
Buurtbewoonster over het besluit van de gemeente
“De details en motivering staan in de bijlage, die ik er niet bij heb gekregen. Het zal wel haastwerk zijn geweest”, meent de buurtbewoonster. Daarnaast zegt de gemeente te gaan handhaven vanaf 1 januari 2024.
“Dat betekent nog anderhalf jaar overlast, onacceptabel. Het enige wat (sinds de start van de juridische procedure, red.) daadwerkelijk veranderd is, is dat die datum nu rechtsgeldig is.”

'Gemeente vermijdt gesprek'

Daarmee is de dagelijkse werkelijkheid voor de omwonenden niet veranderd. “Het doel was om eerder een eind te maken aan de overlast en dat gaat nu niet gebeuren”, zegt een van de initiatiefneemsters.
“De gemeente vermijdt nog steeds het gesprek met ons en neemt onze problematiek niet serieus. We laten het er niet bij zitten.”
* Naam bij de redactie bekend

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.