Onderzoek naar MKZ-ruiming veebedrijven in Kamperveen afgesloten

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag heeft gisteren het onderzoek naar de omstreden MKZ-besmetting van een bedrijf in Oosterwolde afgesloten. De vermeende besmetting was de reden dat 13 bedrijven in het een paar kilometer verderop gelegen Kamperveen in maart en april 2001 preventief werden geruimd.

In de afgelopen veertien jaar hebben de bedrijven in Kamperveen de rechtmatigheid van de ruiming aangevochten. Er zou met de monsters die bij het bedrijf in Oosterwolde zijn afgenomen zijn geknoeid. De laatste zitting in het onderzoek naar de ruiming was gisteren. De getroffen veehouders probeerden in deze zitting nogmaals aan te tonen dat destijds is afgeweken van de procedure met voor hen rampzalige gevolgen.

Monsters foutief beoordeeld

Kern van de zaak is dat op het bedrijf te Oosterwolde geen virus is gevonden, maar uitsluitend antilichamen in een testprocedure die achteraf niet bleek uitgevoerd conform de vereiste procedure. De uitslagen waarop de ruimingen zijn gebaseerd betroffen uitslagen voor een rundermonster en voor 47 andere monsters. Het rundermonster bleek vals en viel af. Van 47 schapen is een positief monster gerapporteerd, maar er waren op het betreffende bedrijf 47 geitenmonsters genomen. Van die monsterzending zijn met de pen de stickernummers doorgehaald en gewijzigd. Volgens het ministerie stond op de uitslag dat de monsters van geiten afkomstig waren. De veehouders toonden aan dat er geen uitslagen van geiten zijn gerapporteerd, maar van schapen.

Bovendien toonden de veehouders aan dat de uitslag onbetrouwbaar was, omdat de monsters niet als positief aangemerkt hadden mogen worden maar als verdacht. Een nieuwe test had daarna duidelijkheid moeten geven, maar het lab wachtte niet op de uitkomsten daarvan.

Uitspraak binnen twaalf weken
Het College heeft het onderzoek afgesloten en zal uiterlijk binnen twaalf weken een uitspraak doen. Veertien jaar na datum zal dit voorjaar duidelijk worden of de ruimingen van de bedrijven in Kamperveen in de ogen van de onafhankelijke rechter op toereikende gronden zijn geruimd. Op de bedrijven in Kamperveen zelf is nooit MKZ geweest. De ruiming van de bedrijven heeft plaatsgevonden omdat ze binnen een afstand van 2 kilometer waren gelegen van het mogelijk besmette bedrijf in Oosterwolde.

Meer over dit onderwerp:
MKZ Kamperveen onderzoek Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren