Nieuws

De spagaat van de CGK Zwolle: én in het kerkverband blijven én vrouwen benoemen in het ambt

Predikant Henk Mijnders voor de Noorderkerk in Zwolle
Predikant Henk Mijnders voor de Noorderkerk in Zwolle © Ina Brouwer
De Christelijk Gereformeerde kerk in Zwolle is teleurgesteld over het synodebesluit om geen vrouwen toe te laten tot het ambt van ouderling of diaken, maar ziet vooralsnog geen reden om uit het kerkgenootschap te stappen. Ze gaat zich zeker niet voegen in het synodebesluit en hopen op revisie. In de kerk zijn vorige week nog vier vrouwen als nieuwe ambtsdrager bevestigd. "We gaan voort op het spoor dat we zijn ingeslagen", zegt predikant Henk Mijnders.
Een week na de uitspraak van de synode dat de kerkelijke ambten niet open staan voor vrouwen, bevestigde de kerk in Zwolle toch vier vrouwen. "Dat was geen provocatie", zegt Mijnders. "We bevestigen ambtsdragers twee keer per jaar en dit stond al in de planning."
Al jaren worden er in Zwolle vrouwen bevestigd als ambtsdrager. "Wij merken dat vrouwen in de samenleving steeds meer in alle functies fantastisch werk doen. Wij gaan uit van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, met alle verscheidenheid in gaven. Dat is een deel van ons gemeentelijk leven geworden." Mijnders acht uitgesloten dat de gemeente Zwolle af gaat wijken van die koers en nu alleen maar mannen naar voren schuift.
Zelfs de SGP kent nu vrouwelijke wethouders, veertig jaar geleden was dan ondenkbaar
Henk Mijnders, predikant in de CGK van Zwolle
De meerderheid van de synode van de CGK sprak zich eerder deze de maand uit tegen de vrouw in het ambt. Mijnders had voorafgaand aan de synode nog de hoop, dat er ruimte zou zijn voor het minderheidsstandpunt dat de vrouw een grotere rol toebedeelt in de kerk.

De kerk wordt conservatiever

"In 1998 sprak de synode nog uit dat het minderheidsstandpunt niet onchristelijk of on-Bijbels is." De synode geeft dit keer die ruimte niet. Ze gaat daarmee volgens Mijnders in tegen de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste decennia. "Zelfs de SGP kent nu vrouwelijke wethouders."
Mijnders ziet gebeuren dat de synode, tegen de maatschappelijke ontwikkelingen in, steeds conservatiever wordt. Wat volgens hem meespeelt is dat de belangstelling in progressieve kerken voor kerkbestuur en voor kerkordelijke zaken minder groot is. Mijnders: "Juist in de behoudende kerken heb je nog mensen die het heel spannend vinden om zich in de kerkorde te verdiepen en naar een synode afgevaardigd te worden."

Groot of klein maakt geen verschil bij stemming

Bij de Christelijk Gereformeerde kerken heeft elke kerk een gelijke stem, of het nu gaat om een kerk van tachtig leden of een van vijfduizend, zoals de kerk in Zwolle. "Wij hadden onze kerk op kunnen splitsen in tien kerken met vijfhonderd leden, dan hadden we tien stemmen in de classis, maar dat willen we niet, we willen een kerk blijven."
Mijnders is fel in zijn bewoordingen. "Wat mij raakt is dat een behoudende meerderheid niet ruimte schept voor een minderheid die er anders instaat. Moet je nu zo krampachtig zijn om te zeggen 'alleen mijn standpunt is goed'." Hij haalt een tekst aan uit het Nieuwe Testament over het al dan niet houden van de Joodse wetten: daar geeft Paulus het advies dat iedereen naar zijn eigen overtuiging moet leven.
Maar hoe moet het nu verder? De Christelijk Gereformeerde kerk van Zwolle blijft bij de vrouw in het ambt. Mijnders: "Wij zijn niet van plan om uit het kerkgenootschap te stappen." De Zwollenaren kunnen wel vermaand worden, iets dat in het verleden ook al is gebeurd.

Samenwerken wordt moeilijker

Op plaatselijk niveau werken veel Christelijk Gereformeerde kerken intensief samen met de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en de Nederlands gereformeerden. De 3G kerk in Deventer is daar een voorbeeld van. Op de website zijn die afzonderlijke kerken niet meer te herkennen.
De synode heeft in meerderheid beslist dat samenwerken met gemeentes die een afwijkend standpunt hanteren over de vrouw in het ambt, niet wenselijk is. Bij de GKv zijn inmiddels ook vrouwen in het ambt toegestaan. Mijnders vraagt zich af hoe de synode zich dit voorstelt: "Het is net als in een huwelijk. Je kunt van je partner toch niet verlangen dat hij of zij zich helemaal naar jouw wensen schikt."
Het gros van de gemeenteleden denkt er niet eens over na. Wat in de synode gebeurt raakt ons niet zo erg
Henk Mijnders
Wat Mijnders nog het meeste verontrust is het besluit van de synode om geen lid te worden van de Raad van Kerken en de Nationale Synode, twee interkerkelijke instituten waarin veel kerken elkaar gevonden hebben. "Er zijn vrijzinnige kerken bij. Maar vrijzinnigen zijn de mensen die de goede vragen stellen."
De uitkomsten van de synode zijn voorgelegd aan de gemeente. Mijnders: "Om eerlijk te zijn denkt het gros van de gemeenteleden er niet eens over na. Voor de meeste gemeenteleden zijn wij gewoon een plaatselijke kerk. Die landelijke kerkverbanden verliezen aan zinvolheid of zo. Wat daar gebeurt raakt ons niet meer zo erg."
Zondag 29 mei in Hoogtij.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.