Nieuws

Boeren willen meebeslissen over nieuwe natuur in de Kop en stappen naar de Raad van State

Boer Kasper van Benthem uit Blokzijl
Boer Kasper van Benthem uit Blokzijl © RTV Oost / Jolande Verheij
Het plan om 350 hectare landbouwgrond bij Blokzijl om te zetten in natte natuur stuit op veel weerstand bij boeren die daar vlakbij hun bedrijf hebben. Dat die nieuwe natuur er komt staat vast, maar het steekt de boeren dat ze niet of nauwelijks zijn betrokken bij de ontwikkeling van de plannen. Ook de gevolgen voor hun bedrijven zijn nog onduidelijk. Hun laatste hoop is om via een procedure bij de Raad van State alsnog te kunnen meebeslissen.
"Boeren en natuur gaan hier juist prima samen", vertelt boer Kasper van Benthem terwijl hij naar zijn koeien in de wei loopt. "Wij boeren, wij wonen, wij ondernemen al jaren samen met de natuur. We doen hier ook al jaren aan agrarisch natuurbeheer en weidevogelbeheer. Dus als je als provincie, of natuurmonumenten of wie dan ook natuur wilt ontwikkelen dan moet je dat wel sámen met de boeren doen, want dat zijn ook de eigenaren van de grond."

Slootje hier, dijkje daar

Het steekt Kasper daarom dat de boeren op afstand zijn gehouden. "De provincie had naar ons toe moeten stappen, van 'wij willen dit in jullie gebied doen, met jullie grond, denk mee, hoe kunnen we dat het beste doen?' Maar dat is dus nooit gebeurd. Alles ligt al vast, we mogen alleen meepraten over een slootje hier of een dijkje daar. De participatie in het project is dus niet goed verlopen."
Wij boeren, wij wonen, wij ondernemen hier al jaren samen met de natuur
Kasper van Benthem, boer in Blokzijl
Samen met acht andere boeren uit het plangebied heeft Kasper de afgelopen jaren geprobeerd meer inspraak te krijgen. "We zijn bij Provinciale Staten geweest met onze zienswijze, en bij de gemeente, en uiteindelijk konden we niet anders dan naar de Raad van State gaan."
Boerderij van Kasper van Benthem
Boerderij van Kasper van Benthem © RTV Oost / Jolande Verheij

Laatste strohalm

De zitting bij de Raad van State is inmiddels achter de rug. De uitkomst is onzeker, maar Kasper is in elk geval tevreden over het verloop van de zitting. "We hebben goed ons verhaal kunnen doen, ze namen er ook echt alle tijd voor. Het is wel de laatste strohalm, als de raad onze bezwaren niet gegrond verklaart dan gaat de natuurontwikkeling door, en dat zou wel heel jammer zijn."
De aanleg van nieuwe natuur is vastgelegd in de Europese wetgeving, en is nodig om de huidige natuurwaarden te versterken. Daarvoor zijn Natura-2000 gebieden aangewezen, waar de natuur extra beschermd moet worden. Wat daar dan concreet voor moet gebeuren, bepaalt de provincie in Provinciale inpassingsplannen, afgekort PiP. De boeren in Blokzijl lieten de Raad van State weten dat ze veel meer betrokken hadden moeten worden bij de PiP voor hun gebied.
De zeldzame grote vuurvlinder
De zeldzame grote vuurvlinder © Susan Oosterlaar

Zeldzame dieren

De 350 hectare landbouwgrond bij Blokzijl wordt gebruikt om verschillende natuurterreinen in de Wieden met elkaar te verbinden en zo te versterken. Zeldzame diersoorten als de grote vuurvlinder, grote karekiet en porseleinhoen krijgen dan meer kans zich uit te breiden.
In het plangebied moet de grond van twee landbouwbedrijven volledig wijken voor natuur. De andere boeren houden hun grond, maar krijgen wel te maken met veel onzekere factoren, ziet Kasper. "Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat het met de waterstand hier gaat doen als het waterpeil hier vlakbij omhoog gaat. Kunnen mijn koeien dan nog wel de wei in, of wordt het ook hier te nat?"
Kunnen mijn koeien straks nog wel de wei in?
Kasper van Benthem, boer in Blokzijl

Verder ontwikkelen

"Ik ben begin dertig, ik wil me ook verder kunnen ontwikkelen. Het kan best zijn dat er in die nieuwe natuur straks weer andere zeldzame stikstofgevoelige plantjes komen, wat dan weer gevolgen heeft als je een vergunning wilt aanvragen."
De uitspraak van de Raad van State laat nog minimaal zes weken op zich wachten. Wat de uitkomst ook is, Kasper heeft er dan in elk geval alles aan gedaan om te kunnen meebeslissen over zijn grond. "Ik heb het bedrijf in 2019 overgenomen en ik hoop dat ik het nog wel kan doorgeven aan een volgende generatie, want ik zit hier wel op het mooiste plekje van de wereld."
Boeren in de Kop grijpen laatste strohalm om hun bedrijven overeind te houden naast natuurontwikkeling

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.