Raad van State verbiedt bouw van 1300 woningen bij hoogwatergeul Kampen

De hoogwatergeul Reevediep bij Kampen mag voorlopig nog niet worden aangelegd. Ook het bestemmingsplan van de gemeente Kampen voor de bouw van het nieuwe dorp Reeve met 1300 woningen en 1100 ligplaatsen voor boten is van de baan. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald. De provincie Overijssel benadrukt dat het niet doorgaan van de woningbouw in het gebied geen financiële gevolgen heeft voor de aanleg van de bypass.

De plannen voor de hoogwatergeul kunnen nog aangepast worden. Dat moet binnen twaalf weken gebeuren en de plannen moeten dan opnieuw door de Raad van State beoordeeld worden. Tegen de uitspraak dat het dorp Reeve niet gebouwd mag worden, is geen hoger beroep mogelijk.

Forse streep door plannen Kampen

De uitspraak betekent een forse streep door de plannen van de gemeente Kampen. In december 2013 stelde de minister van Infrastructuur en Milieu het 'Projectplan Waterwet Inrichting IJsseldelta-Zuid (Reevediep)' vast. Ter uitvoering van dit gecoördineerde project tussen het Rijk, provincies en gemeenten zijn diverse besluiten genomen. Eén daarvan was het bestemmingsplan 'IJsseldelta Zuid' van de gemeente Kampen.

Dat plan maakt de aanleg mogelijk van hoogwatergeul Reevediep ten zuiden van Kampen. Deze geul verbindt de IJssel met het IJsselmeer en voert bij hoogwater extra water af. Het bestemmingsplan van de gemeente Kampen zou verder de bouw mogelijk maken van het dorp Reeve met 1300 woningen en 1100 ligplaatsen voor boten.

Geen 'actuele regionale behoefte' aan woningen

De Raad van State is van oordeel dat de aanleg van de hoogwatergeul alleen kan doorgaan als wordt aangetoond dat daarvoor een dwingende reden van groot openbaar belang bestaat en daarvoor geen alternatieven zijn. Bovendien moet de schade aan de natuur worden gecompenseerd. Dit deel van de uitspraak is een tussenuitspraak. Partijen hebben twaalf weken de tijd om de plannen aan te passen. Daarna doet de Raad van State een definitieve uitspraak over het bestemmingsplan en de natuurvergunningen voor de hoogwatergeul.

 

De Raad van State is verder van oordeel dat de gemeenteraad van Kampen niet inzichtelijk heeft gemaakt dat er een 'actuele regionale behoefte' bestaat aan 1300 woningen in het dorp Reeve. Kampen heeft onder meer geen objectieve gegevens over de ontwikkeling van de woningbouwbehoefte kenbaar gemaakt. Op dit punt is het bestemmingsplan definitief vernietigd.

Deel dit artikel:

Reageren