Nieuws

Doek dreigt te vallen voor theater De Kappen in Haaksbergen: wat gebeurt er met Kulturhus?

Het doek dreigt te vallen voor het theater De Kappen in Haaksbergen. Nu de gemeenteraad weigert er nog langer geld in te steken, is het één voor twaalf. Vanavond komt de raad opnieuw bijeen. Officieel staat het onderwerp niet op de agenda, maar gezien de laatste ontwikkelingen komt de toekomst van De Kappen ongetwijfeld aan de orde. Mocht theater De Kappen er inderdaad mee moeten kappen, dan is de grote vraag wat er gaat gebeuren met de andere voorzieningen in dit Kulturhus, waaronder de bibliotheek.
Het was in 2007 dat het multifunctionele complex en Kulturhus De Kappen er een eigen theater bij kreeg. Waylon kwam er al eens live in actie, Daniël Lohues was er meermaals te gast. En behalve landelijke artiesten traden er tal van regionale en ook plaatselijke coryfeeën voor het voetlicht.
Bovenal presenteert De Kappen zichzelf als 'de huiskamer van Haaksbergen'. Want naast de voorstellingen in het ruim 300 plaatsen tellende theater, de films in het eigen filmhuis, tentoonstellingen in de eigen expositieruimte is het overdag vaak een zoete inval van allerlei doelgroepen, onder wie nieuwkomers en senioren.
Een prominente rol binnen het Kulturhus is er bovendien weggelegd voor de bibliotheek.

Onzekere toekomst

Het voortbestaan van coöperatie De Kappen in de huidige vorm is echter uiterst onzeker geworden. De Kappen is al jaren noodlijdend en het was de gemeente die in het verleden meermaals financieel moest bijspringen. Juist op het moment dat de gemeente de laatste jaren voorzichtig weer meer met zwarte cijfers schrijft, lijkt De Kappen nu alsnog kopje onder te gaan.
Na de zware coronaperiode had coöperatie De Kappen z'n hoop gevestigd op extra financiële steun. Het college van B en W was inderdaad van plan om de landelijke coronagelden te gebruiken om De Kappen extra tegemoet te komen.
Daarbij zou de coronasteun worden opgehoogd van 50.000 naar maximaal 150.000 euro. Maar de gemeenteraad ging er in de laatste vergadering voor liggen en stemde dit voorstel weg.

Provincie wil subsidie terug

Waarop zich recent een nieuw probleem aandiende. Het provinciebestuur van Overijssel had in 2019 een subsidie van anderhalve ton verstrekt aan De Kappen. Vooral bedoeld om de coöperatie voor de langere termijn weer financieel wat meer kleur op de wangen te geven. Het was de bedoeling dat De Kappen de transitie zou maken naar "een duurzame, financieel gezonde multifunctionele voorziening", aldus de provincie over de subsidie.
Omdat de Haaksbergse raad tijdens de laatste vergadering echter tegen extra gemeentelijke coronasteun stemde, wil nu ook de provincie Overijssel haar anderhalve ton terug.
Dat zou vrijwel zeker de definitieve doodsteek voor coöperatie De Kappen betekenen. Waarmee dan ook hoogst onzeker wordt wat er met alle andere voorzieningen en activiteiten in het multifunctionele gebouw gaat gebeuren, waaronder dus het theater als blikvanger.

'Vallende Ster van Twente'

De Haaksbergse cultuurliefhebbers zijn in dat geval opnieuw aangewezen op omliggende gemeenten.
In een open brief sprak oud-advocaat Léon Leeters - geridderd voor z'n vele vrijwilligersactiviteiten in zijn woonplaats Haaksbergen - er onlangs nog z'n afschuw over uit. De kern van zijn betoog: een dorp als Haaksbergen, dat naar buiten toe zo graag koketteert met de bijnaam 'de Ster van Twente', kan nu eenmaal niet stralen zonder een eigen theater. "Laat Haaksbergen niet 'de vallende Ster van Twente' worden", aldus Leeters.
Anderzijds was er in het verleden ook veel kritiek op het theater. Het stak en steekt lokale politici vooral dat het al die jaren nooit is gelukt om een financieel gezonde organisatie neer te zetten.
Bovendien valt er volgens de critici nog veel winst te behalen op het gebied van professionaliteit en uitstraling, onder meer als het gaat om de programmering.

'Diverse opties bekijken'

Wesley Uuldriks van Nieuw Haaksbergen, samen met het CDA met vijf zetels grootste fractie in de gemeenteraad: "Het is niet zo dat we op voorhand tegen die coronasteun zijn. Willen gerust daarover in gesprek. Maar we hebben tegen gestemd omdat het bestuur van de coöperatie nu maar eens duidelijk moet maken om wat voor bedrag het gaat. De coöperatie dreigt dan nu wel met een faillissement, maar welk bedrag is er concreet nodig om dat te voorkomen? En vooral: hoeveel geld is er structureel nodig om ook op de langere termijn financieel overeind te blijven?"
Uuldriks meent dat het anders, zoals hij dat noemt, een kwestie van pappen en nathouden wordt. "Er is in de loop der jaren al heel veel geld in De Kappen gepompt. En we kunnen telkens wel weer een halve ton of een ton erin investeren, maar het moet nu maar eens duidelijk worden hoe het financieel exact zit."
Nieuw Haaksbergen wil bovendien dat de diverse opties worden bekeken: "Iedereen is het er denk ik wel over eens dat Haaksbergen een bibliotheek behoort te hebben. In wat voor vorm dan ook. Maar als het gaat om het theater: daar moet zeker naar worden gekeken. Tegelijk is dat het kleinste onderdeel binnen de coöperatie dat door het minst aantal Haaksbergenaren gebruikt wordt. Dan moet je je afvragen hoeveel geld we daar als Haaksbergen voor over hebben."

Juist heel concreet

Volgens Peter IJzerman, voorzitter van het bestuur van de coöperatie, is het juist heel concreet wat er aan coronasteun nodig is: "Dat is 118.000 euro. Dat hebben we al tot driemaal toe aangegeven. Maar goed, vanavond ga ik inspreken in de raad en zal het dan nog een keer zeggen."
Mocht er inderdaad geen steun komen, dan betekent dat volgens IJzerman het onvermijdelijke bankroet voor de coöperatie: "Het is duidelijk wat de consequenties zijn als de steun niet doorgaat."
Wat er dan met het theater als gebouw gaat gebeuren? "Dat is inderdaad de vraag", aldus voorzitter IJzerman. "Het lijkt wel alsof daar niet over is doorgedacht. Een gemeentebestuur is verantwoordelijk voor het sociaal-cultureel klimaat binnen een gemeente. En wat de bieb betreft: daarvoor geldt nu nog geen wettelijke verplichting, maar die komt er volgend jaar wel."

Laatste strohalm

Er is voor de Haaksbergenaren die theater De Kappen een warm hart toedragen nog een laatste strohalm. De provincie Overijssel heeft z'n subsidie van anderhalve ton nog niet definitief teruggevorderd, maar 'slechts' aangekondigd dit te willen doen. Met als achterliggende boodschap: als Haaksbergen zelf blijkbaar geen geld overheeft voor de lokale cultuur, dan heroverwegen wij onze subsidie.
"Uw besluit om de coöperatie De Kappen geen coronacompensatiemiddelen te verstrekken, heeft tot gevolg dat het voortbestaan van de coöperatie in gevaar is en een transitie geen kans van slagen heeft. Wij zien ons dan ook genoodzaakt om onze subsidie aan de coöperatie terug te vorderen", schrijft de provincie aan het gemeentebestuur.

Buigen of barsten

Het is vanavond voor het eerst dat de raad - na het wegstemmen van de extra coronasteun - weer bijeen komt. Met de dreigende terugvordering van de provincie van de subsidie is het voor de Haaksbergse gemeenteraad klip en klaar dat het nu buigen of barsten is.
Het lot van De Kappen en alle gebruikers ervan is nu in handen van de lokale politici.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.