Nieuws

Noodlijdend theater Haaksbergen: extra raadsvergadering belegd voor definitief besluit over toekomst

Het doek dreigt te vallen voor theater De Kappen in Haaksbergen.
Het doek dreigt te vallen voor theater De Kappen in Haaksbergen. © RTV Oost
De gemeenteraad van Haaksbergen heeft voor volgende week een extra vergadering ingelast, waarin een definitief oordeel over de toekomst van het noodlijdende theater De Kappen moet worden geveld. De overkoepelende coöperatie - waarin ook het Kulturhus is ondergebracht - stevent regelrecht af op een faillissement wanneer er op korte termijn geen oplossing komt. Tegelijk gloort er enige hoop, zo bleek gisteravond tijdens de plenaire raadsvergadering.
Zoals gemeld heeft coöperatie De Kappen enkele rampjaren achter zich liggen, onder meer door kelderende inkomsten als gevolg van de coronacrisis. Behalve het theater maken ook tal van andere organisaties gebruik van het gebouw in hartje Haaksbergen, waaronder de bibliotheek. Ook de vaste gebruikers dreigen in de problemen te raken wanneer het doek definitief valt.
Het college van B en W wilde aanvankelijk financieel bijspringen door coronagelden vanuit het Rijk te gebruiken om De Kappen overeind te houden, maar de gemeenteraad stemde dit voorstel weg. Daar kwam nog eens bovenop dat de provincie Overijssel vervolgens ook een eerder verstrekte subsidie van anderhalve ton terugeiste. Met als achterliggende gedachte: als Haaksbergen zelf geen geld over heeft voor deze culturele voorziening, dan willen wij ons geld terug.

Voorzichtige hoop

Maar er is voorzichtig weer enige hoop. Nadat het bestuur van de coöperatie duidelijk had gemaakt dat zonder verdere steun een bankroet onvermijdelijk is, kwamen de fracties van D66 en PvdA gisteren met een reddingsplan. En mengde ook het CDA zich in de discussie: de christen-democraten stelden als voorwaarde dat ze geen blanco cheque willen afgeven, maar dat ze tegelijk vinden dat De Kappen op de been moet worden gehouden.
Tijdens de raadsvergadering van gisteravond bleek dat ook de VVD het liefst dat De Kappen behouden blijft. In dat geval lijkt er in de raad een meerderheid voor het in stand houden van de coöperatie.

Financieel tekort

Peter IJzerman, voorzitter van het bestuur van de coöperatie, was inspreker tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Hij rekende voor dat er over het seizoen 2020-2021 sprake was van een exploitatietekort van 118.000 euro en dat er op korte termijn 1,8 ton nodig is om te overleven. In totaal dus circa drie ton.
Maar met name de 1,8 ton is acuut nodig. Volgens IJzerman ontvangt de coöperatie te weinig subsidie. Met name de bibliotheek krijgt te weinig geld, waaronder ook de rest van de coöperatie zwaar te lijden heeft.

Kapitaalvernietiging

Wat IJzerman betreft, moet er in het najaar andermaal overleg worden gevoerd voor een financieel structurele oplossing. Maar het is vooral zaak nu op korte termijn spijkers met koppen te slaan.
Peter IJzerman wijst op de dreigende kapitaalvernietiging. Bij een faillissement is het immers de curator die alles bepaalt en is het maar de vraag of de gemeente nog wat terugziet van de investeringen van de afgelopen jaren. En wat moet er gebeuren met het theater dat in 2007 werd gebouwd naar architectonisch ontwerp. "Wat gaat daarmee gebeuren? Het staat op de monumentenlijst, dus je kunt er niet zomaar alles mee doen."

Culturele klimaat

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond wees IJzerman het gemeentebestuur dan ook nog eens op z'n verantwoordelijkheid als het gaat om het sociaal-culturele klimaat in Haaksbergen. "Als er geen extra steun komt, zijn we half augustus failliet."
IJzerman zegt de afgelopen tijd veel verontwaardigde reacties vanuit het dorp te hebben gekregen. "Mensen die zeggen dat het onbestaanbaar is als De Kappen voor Haaksbergen verloren zou gaan."
Tijdens de extra raadsvergadering van 7 juli is het aan de gemeenteraad om te beslissen of De Kappen na de zomervakantie nog bestaat.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.