Provincie Overijssel krijgt drie dagen voor onderzoek vergunningplicht afschot ganzen

De provincie Overijssel heeft tot zondag de tijd om duidelijk te maken dat er geen vergunning nodig is om ganzen af te schieten bij Natura2000-gebieden. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De provincie Overijssel vindt dat er vanaf 1 maart weer op ganzen gejaagd mag worden, dan loopt een schorsing af. De Vogelbescherming wil een uitzondering voor Natura2000-gebieden in Overijssel, natuurgebieden die belangrijk zijn voor vogels. Dat zijn onder meer De Wieden en De Weerribben, het Zwarte Meer, de Sallandse Heuvelrug en  Engbertsdijksvenen. 

Gevolgen voor vogels niet uitgesloten

De provincie zegt dat de afschot van ganzen geen overduidelijke gevolgen heeft voor de andere vogels in die gebieden. Dat zou uit een zogenoemde voortoets blijken. Maar de Vogelbescherming bestrijdt dat. De provincie zei eerder nog voor 1 maart een uitgebreid onderzoek te kunnen overleggen waaruit dat blijkt.

De Raad van State sluit niet uit dat afschot toch gevolgen heeft voor de andere vogels en wil daarom dat de provincie voor 1 maart de resultaten van dat uitgebreidere onderzoek bekendmaakt.

"Duidelijk signaal"

De Raad van State zou pas over anderhalve week uitspraak doen. Vogelbescherming Nederland is verrast door de vervroegde uitspraak en is positief gestemd. "Dit is een duidelijk signaal."

Ze beseft echter dat er hoe dan ook vanaf 1 maart in en om Natura2000-gebieden gejaagd kan worden, of de provincie nu duidelijk kan maken dat er geen vergunning nodig is of niet. De Vogelbescherming bestudeert de uitspraak en sluit niet uit dat ze een nieuwe spoedprocedure begint  

Meer over dit onderwerp:
ganzen Vogelbescherming Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren