Nieuws

Hellendoorn tevreden over actie verduurzaming woningen: “Werkt als een trigger”

Een actie waarbij huiseigenaren in de gemeente Hellendoorn werden gestimuleerd hun woning te verduurzamen is een groot succes. Dat zegt Annemarie Dubbink, wethouder klimaat, duurzaamheid en energie van de gemeente Hellendoorn. Via samenwerking met een partij die de collectieve inkoop verzorgde, konden inwoners maatregelen laten uitvoeren tegen een gunstige prijs.
De overheid stelt steeds meer eisen aan de duurzaamheid van huizen en stimuleert woningeigenaren om hun huis te verduurzamen. Met subsidies en bijna renteloze leningen probeert het Rijk huiseigenaren over te halen om isolatie aan te brengen, zonnepanelen te installeren of een hybride warmtepomp te plaatsen.

Kosten drukken

Een aantal Overijsselse gemeenten probeert haar inwoners extra te verleiden tot verduurzaming van hun huizen, door een gezamenlijke inkoopactie aan te bieden. Dit moet de aanschafprijs van bijvoorbeeld zonnepanelen of een hybride warmtepomp drukken. Een van de partijen waarmee de gemeenten samenwerken is Winst uit je woning. Deze partij regelt de gezamenlijke inkoopacties.
De gemeente Hellendoorn is een van de gemeenten waar inwoners gebruik konden maken van de gezamenlijke inkoopkracht van Winst uit je woning. Wethouder Dubbink is erg tevreden over het resultaat. “Maar liefst twaalf procent van de doelgroep heeft zich ingeschreven en de actie heeft meer dan 2.500 energiebesparende maatregelen opgeleverd.”

Lagere energierekening

“Om klimaatverandering tegen te gaan streeft de gemeente ernaar dat zoveel mogelijk inwoners hun huizen laten verduurzamen. Niet alleen omdat hun woning dan comfortabel warm blijft en de energierekening omlaag gaat, maar ook omdat er dan minder broeikasgassen ontstaan", zegt Dubbink. "We willen dat er straks op elk geschikt dak in de gemeente Hellendoorn zonnepanelen liggen en alle huis zo goed mogelijk geïsoleerd zijn. Met die twaalf procent zijn we er dus nog niet. Maar de mensen die hun huis al hebben verduurzaamd zitten niet in deze groep. En het is ook een utopie te verwachten dat iedereen met zo’n actie meedoet.”
De wethouder ziet verduurzaming van huizen als een sociaal vraagstuk. “Hellendoorn wil een inclusieve transitie bewerkstelligen: we willen alle inwoners meenemen in deze overgang. Niet iedereen kan de maatregelen uit deze actie betalen. Daarom hebben we ook aandacht voor de mensen die minder te besteden hebben.”

Minder CO2-uitstoot

"De actie met Winst uit je woning is bedoeld als een trigger voor onze inwoners, het idee is om mensen te activeren. Dat is goed gelukt, de stijgende energieprijzen helpen daar natuurlijk ook aan mee. Ik sprak laatst een inwoner die het aanbod van Winst uit je woning had vergeleken met een alternatief, en voor dat alternatief heeft gekozen. Dan is ons doel ook geslaagd, de actie was de aanzet tot handelen", aldus Dubbink.
De maatregelen die in Hellendoorn via de acties zijn uitgevoerd, staan gelijk aan het jaarlijkse CO2-verbruik van ongeveer acht huishoudens. De wethouder: “Dit lijkt misschien niet veel, maar is wel een goed begin. De uitvoering van de opdrachten gaat de komende maanden nog door, dus de besparingen worden nog groter. Ten opzichte van 1990 heeft de gemeente Hellendoorn de doelstelling om 49 procent CO2-uitstoot te beperken 2030. Initiatieven als deze leveren daar een goede bijdrage aan”.

Overijssel loopt achter

De cijfers van de regionale klimaatmonitor van de Rijksoverheid laten zien dat er in Overijssel wat minder woningen een geldig energielabel hebben dan gemiddeld in Nederland. Tot en met 2021 is volgens de monitor 53,7 procent van de woningen in Overijssel voorzien van een geldig energielabel.
Alleen in Limburg en Zeeland is dat aandeel lager. In 2012 presteerde Overijssel samen met Groningen nog het best, met toen 21,7 procent. In gemeente Hellendoorn is het percentage met 51 procent nog iets lager dan de 53,7 procent die voor heel Overijssel geldt.
Hellendoorn is zo tevreden over de resultaten van de gezamenlijke inkoopactie, dat ze deze in het voorjaar van 2023 gaat herhalen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.