Nieuws

Zorgfraude: vorig jaar honderden meldingen over misstanden door zorgcowboys

Zorgfraude: vorig jaar honderden meldingen over misstanden door zorgcowboys
Zorgfraude: vorig jaar honderden meldingen over misstanden door zorgcowboys © Getty Images
Bij het landelijke Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) zijn vorig jaar in totaal 457 signalen over zorgfraude binnengekomen. Deze meldingen gaan over 379 verschillende zorgaanbieders. Uit het rapport blijkt onder meer dat de beruchte 'zorgcowboys' het onder meer hebben voorzien op coronasteun. Deze relatief nieuwe vorm van fraude duikt zodoende voor het eerst op in de jaarcijfers van het IKZ.
Dat blijkt uit het rapport Signalen fraude in de zorg, zoals dat door verantwoordelijk minister Helder naar de Tweede Kamer is gestuurd.
Over driekwart van deze zorgbureaus kwam vorig jaar voor het eerst een klacht binnen.

'Niet minder fraude'

Ten opzichte van 2020 is het aantal signalen vorig jaar met zeven procent gedaald. Omdat echter over lang niet alle misstanden een melding binnenkomt, wil dit lagere aantal signalen volgens het IKZ dan ook niet zeggen dat er per definitie minder gefraudeerd wordt in de zorgbranche.
Bij de meldingen gaat het onder meer om zorgbureaus die zorg hebben gedeclareerd, maar die zorg uiteindelijk nooit hebben geleverd. Maar ook werd er geklaagd over de kwaliteit van zorg, dat de veiligheid van cliënten in het geding wsa of dat er misbruik werd gemaakt van cliënten. Zo kwam in een eerder rapport al eens aan de orde dat cliënten met een verstandelijke beperking werden ingezet als hennepknippers.

Rookgordijn opgetrokken

Ook kwamen er vorig jaar signalen binnen over zorgaanbieders die failliet zijn gegaan, waarna ze elders weer met een nieuwe zorgorganisatie begonnen en dezelfde modus operandi voortzetten. Veel dubieuze zorgondernemers zetten soms een heel netwerk aan BV's op om zo een rookgordijn op te trekken voor de toezichthoudende instanties.
Ook zorgen veel zogenoemde zorgcowboys ervoor dat ze net onder het maximum aantal werknemers blijven om zo niet verplicht een uitgebreide jaarrekening aan te hoeven leveren.

Onterechte coronasteun

Een nieuw fenomeen in de zorgfraude is volgens het IKZ het onterecht opstrijken van coronasteun. RTV Oost maakte er ook al eens melding van hoe een aantal zorgorganisaties soms tienduizenden euro's aan coronasteun opstreek. In een aantal gevallen gingen ze vervolgens failliet, waardoor dit geld in een bodemloze put lijkt verdwenen.
In het rapport wordt er melding van gemaakt dat een signaal vorig jaar gemiddeld tweeënhalf jaar is gedeeld. Volgens het IKZ is juist het delen van die informatie van groot belang.
"Eén instantie ziet slechts een beperkt deel van de informatie. Door het delen van die informatie wordt het beeld completer en kan fraude beter in kaart worden gebracht", aldus het IKZ in een toelichting op het rapport.
In het IKZ wordt samengewerkt door meerdere partners, waaronder de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de zorgverzekeraars, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), de FIOD, de Belastingsdienst en het OM.
Overigens zijn in het rapport louter de landelijke cijfers terug te vinden. Er is niet gekeken naar zorgfraude in de diverse provincies.

Dossier Zorgonderzoek

RTV Oost heeft in het verleden uitvoerig bericht over zorginstellingen. Deze verhalen zijn gebundeld in het dossier Zorgonderzoek.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.