Nieuws

Stuw bij Junne mag worden drooggelegd

De stuw bij Junne
De stuw bij Junne © Archief RTV Oost
Het verzet van buurtbewoners en de stichting Omgevingsrecht tegen het droogleggen van de stuw in de Vecht bij Junne is vandaag gebroken door de Raad van State. Hun angst voor verstoring van de natuur en hun leefomgeving is door de Raad ongegrond verklaard. De drooglegging kan nu definitief worden uitgevoerd.
Waterschap Vechtstromen wil onderzoek doen naar de staat van het metselwerk en de houten fundering van de stuw. De brug, die bovenop de honderd jaar oude stuw ligt, is de afgelopen jaren gebruikt door zwaar verkeer waardoor scheuren in het metselwerk van de stuw zijn ontstaan.
Uit het onderzoek moet duidelijk worden of de stuw nog te renoveren is of vervangen moet worden. Voor het onderzoek moet de stuw grotendeels worden drooggelegd. Dat gebeurt met een constructie van schotten om de rivier tijdelijk af te dammen.

Geen belangen

De Overijsselse rechtbank legde al eerder de bezwaren van enkele omwonenden opzij, omdat ze op te grote afstand van de stuw wonen. Ze zullen daar nauwelijks iets merken van de werkzaamheden en worden daarom niet in hun belangen geraakt. De bezwaren van de stichting Omgevingsrecht van milieuadviseur Marcel Middelkamp werden ook door de rechtbank opzij gelegd. De milieu stichting doet feitelijk niets anders dan procederen en dat is onvoldoende om als partij mee te mogen doen in een rechtszaak.
De Raad van State zette vandaag de stichting in een andere zaak ook buitenspel en dat is in deze zaak niet anders. Verder nam de Raad het oordeel van de Overijsselse rechtbank over enkele omwonenden over. Die zijn dus ook buitenspel gezet.

Overlast van het werk

Een omwonende die wel in de buurt woont en daardoor waarschijnlijk overlast kan krijgen door het werk, wees de Raad op trillinghinder bij het inslaan van de schotten en zwaar vrachtverkeer. Volgens de Raad blijkt uit onderzoek dat die trillinghinder aanvaardbaar is. Bovendien worden voorafgaand aan het werk trillingmeters geplaatst. Zo wordt de vinger aan de pols gehouden.

Natuurschade

De bezwaarmaker had ook kritiek op een uitgevoerd onderzoek naar de natuurschade die optreedt onder beschermde dieren in de omgeving van de stuw. De grote gele kwikstaart zou al zijn verjaagd. Het leefgebied van de vleermuis wordt ook bedreigd.
Maar de Raad heeft er vertrouwen in dat het goed komt. Het waterschap neemt tijdens het werk allerlei maatregelen om het leefgebied van de beschermde dieren niet aan te tasten of te verstoren. Daarvoor wordt ook een ecoloog als toezichthouder aangesteld.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.