nieuws

Minder schoolgebouwen in Borne, scholen samen in grotere gebouwen

De gemeenteraad van Borne beslist in april over nieuwe huisvesting scholen
De gemeenteraad van Borne beslist in april over nieuwe huisvesting scholen © Shireen Krus
Het aantal schoolgebouwen in Borne wordt de komende jaren drastisch verminderd. Borne telt nu nog dertien gebouwen. Dat worden er uiteindelijk zeven.
Dat blijkt uit een brief die door schoolbesturen naar ouders is gestuurd.  De gemeente, de schoolbesturen en de Stichting Kinderopvang Borne nemen het besluit zodat 'het beschikbare geld wordt ingezet voor goed onderwijs in plaats van het onderhouden en verwarmen van leegstaande gebouwen', staat in de brief. De betrokken partijen hebben samen een concept Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor basisonderwijs en kinderopvang opgesteld.
Er komen vijf instroompunten, verdeeld over de verschillende wijken in het dorp: De Wensinkhof, De Bornsche Maten, De Stroom Esch, De Reuverkamp en Het Letterveld. In de kerkdorpen Zenderen en Hertme blijven respectievelijk de basisscholen Sint Stephanus en Sint Aegidius behouden.

'Goed en bereikbaar onderwijs wordt zeker gesteld'

Benadrukt wordt dat het niet gaat om fusies maar het onderbrengen van verschillende scholen in één groter gebouw. Met de beslissing anticipeert de gemeente Borne op de afname van het aantal leerlingen in delen van Borne en wordt goed en bereikbaar onderwijs zeker gesteld, staat in de brief.
In april buigt de gemeenteraad van Borne zich over het Integraal Huisvestingsplan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.