Provincie Overijssel neemt meer tijd voor besluit over afschieten ganzen

Gedeputeerde Staten van Overijssel legt een besluit van de Raad van State over het afschieten van ganzen bij Natura2000-gebieden naast zich neer. De provincie kreeg tot 1 maart de tijd om aan te tonen dat afschot van ganzen geen gevolgen heeft voor vogels in de natuurgebieden, maar het onderzoek dat dit moet onderbouwen is nog niet klaar.

Vogelbescherming Nederland had gevraagd om op te treden nu er vanaf 1 maart weer ganzen afgeschoten mogen worden in de buurt van natuurgebieden in Overijssel. Maar de provincie is niet overtuigd van de noodzaak. Afschot zou te veel schade aan andere vogelsoorten veroorzaken aldus Vogelbescherming Nederland, maar volgens de provincie is dat niet het geval.

Geen haalbare datum

Vorige week bepaalde de Raad van State dat de provincie tot afgelopen zondag de tijd had om de resultaten van een uitgebreid onderzoek te publiceren, maar er is volgens Gedeputeerde Staten meer tijd nodig om dat onderzoek af te ronden. Tijdens de zitting leek het er nog op dat 1 maart een haalbare datum was, maar dat bleek niet zo te zijn.

Volgens Gedeputeerde Staten zal er wel binnen de wettelijk gestelde termijn, twee keer zes weken, een besluit worden genomen. Er moeten nog twee partijen, waaronder Vogelbescherming Nederland, gehoord worden en het nu geforceerd nemen van een besluit zou onzorgvuldig en in strijd met de Algemene wet bestuursrecht zijn.

Schade aan gewassen

De provincie houdt er rekening mee dat Vogelbescherming Nederland opnieuw naar de rechter stapt om het afschieten van ganzen met spoed te stoppen.

De provincie heeft het voorzien op ganzen omdat boeren er veel last van hebben. De ganzen brengen veel schade aan aan gewassen. Vorige week is door de provincie een vergunning gegeven aan de Faunabeheereenheid voor het bewerken van ganzeneieren, waaronder het zogenoemde schudden, zodat er minder eieren uitkomen en zo de populatie wordt verkleind.

Meer over dit onderwerp:
ganzen Provincie Overijssel Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren