Nieuws

Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Dalfsen

Vogelgriep
Vogelgriep © ANP / Koen van Weel
Op een vleeseendenbedrijf in Dalfsen is vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant, wat betekent dat alle dieren die de ziekte oplopen eraan zullen overlijden. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de ongeveer 88.000 eenden op locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
In de directe omgeving van het bedrijf, binnen een straal van 1 kilometer, liggen geen andere pluimveebedrijven. In de zone van 3 kilometer van het besmette bedrijf liggen zes andere pluimveebedrijven, die door de NVWA worden gescreend op vogelgriep. In een straal van 10 kilometer liggen nog 26 andere pluimveebedrijven, waarvoor per direct een vervoersverbod geldt.
Eind juni werd de ophokplicht in de regio waar het bedrijf ligt opgeheven. In het gebied van 10 kilometer rondom de besmette locatie is opnieuw een ophok- en afschermplicht van kracht, maar die geldt niet voor de hele regio.
Het vervoersverbod geldt voor alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels, voor mest van vogels en gebruikt strooisel en voor andere dieren en dierlijke producten afkomst van bedrijven met gevogelte. Ook gelden regels voor de jacht: het is in het gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Traceringsonderzoek

Zoals gebruikelijk wordt een traceringsonderzoek gedaan naar risicovolle contacten. Als het nodig blijkt, worden naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aanvullende maatregelen genomen.
Eerder deze maand stierven in onze provincie enkele tientallen ooievaars door vogelgriep.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.