Nieuws

Is LTO voor Johan Remkes nog wel de juiste gesprekspartner in de stikstofcrisis?

Johan Remkes
Johan Remkes © ANP
LTO Nederland wil om tafel met stikstofonderhandelaar Johan Remkes. De Overijsselse afdelingen zijn het daar onder voorwaarden mee eens. Maar is de ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders nog wel de betrouwbare gesprekpartner die ze altijd is geweest?
"De overheid is nu zoekende: wie moeten we spreken voor een dialoog met de landbouwers? De LTO was altijd sterk in het bij elkaar brengen van de sector, maar ziet nu aan twee kanten het aantal leden afhaken", zegt universitair hoofddocent Jeroen Candel van de Wageningen Universiteit (WUR) tegen Omroep Gelderland.

Verzet tegen verduurzamingsmaatregelen

"Sommige boeren verzetten zich tegen het tempo en de schaal van bepaalde verduurzamingsmaatregelen. Dat geldt vooral voor de intensieve veehouderij, waarin verschillende milieuproblemen samenkomen. Een deel van die boeren voelt zich beter vertegenwoordigd door Farmers Defence Force (FDF) en Agractie. Aan de andere kant zie je bijvoorbeeld Caring Farmers en de Federatie van Agro-ecologische boeren, die juist versneld meer natuurinclusief werken", legt Candel uit.
"Je ziet dat LTO moet balanceren tussen de verschillende belangen. Het is een koepelorganisatie van verschillende regio's en sectoren, zoals de melkveehouderij, tuinbouw en akkerbouw. De belangen kunnen uiteenlopen, ook tussen de regio's", gaat de universitair hoofddocent verder.
Boerenorganisaties gaan woensdag opnieuw met elkaar om tafel, zegt voorzitter Mark van den Oever van Farmers Defence Force (FDF). Volgens hem sluiten alle boerenpartijen aan om samen 'op een lijn te komen'. LTO bevestigt aan te schuiven bij het boerenoverleg. Of Agractie er woensdag ook bij kan zijn, is nog niet bekend. Het gesprek tussen LTO en het kabinet over het stikstofbeleid moet aankomende vrijdag plaatsvinden.
LTO moet volgens Candel steeds zoeken naar gedeelde belangen van de sector. "Daar zijn ze jarenlang succesvol in geweest. Tegelijkertijd zijn er altijd ook belangenconflicten geweest binnen de organisatie. Daarom zijn er naast LTO ook sectorale belangenbehartigers, zoals de vakbonden voor akkerbouwers en melkveehouders."

Traditioneel grote invloed

"In de politieke wetenschap wordt landbouwbeleid als een van dé voorbeelden gezien van een domein waarin belangenclubs traditiegetrouw grote invloed hebben op het beleid. Maar door de spanningen binnen en tussen landbouwbelangenbehartigers is die invloed de afgelopen jaren wat afgenomen. LTO moet daarbij balanceren tussen leden die een meer duurzame koers voorstaan en willen overleggen met de overheid, maar ook andere landbouwers die uit onvrede over het stikstof- en klimaatbeleid overgaan tot fellere boerenprotesten."
"FDF en Agractie zijn sterk geradicaliseerd en hebben geen de-escalerende rol willen spelen bij gewelddadige protestacties. Het is daarom voor de LTO een belangrijke vraag of en hoe het wil samenwerken met die clubs?", duidt Candel de spagaat van de LTO. “Omdat de landbouwsector miljoenen aan publieke steun ontvangt, bijvoorbeeld elk jaar al achthonderd miljoen euro uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, is het uiteindelijk in het belang van LTO om door de overheid als betrouwbare gesprekspartner te blijven worden gezien.”

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.