Nieuws

Verbod op onttrekken grondwater in delen van Twente en Salland

Vanwege de droogte stelt het Waterschap Vechtstromen een onttrekkingsverbod in
Vanwege de droogte stelt het Waterschap Vechtstromen een onttrekkingsverbod in © RTV Oost
Het Waterschap Vechtstromen heeft vanaf vandaag een verbod ingesteld voor het onttrekken van grondwater in delen van Twente en Salland. Dat gebeurt vanwege het neerslagtekort dat dreigt op te lopen naar meer dan 250 millimeter.
In de droge jaren 2018, 2019 en 2020 is gebleken dat bij een dergelijk neerslagtekort onherstelbare schade aan kwetsbare natuur dreigt. 'Omdat er geen zicht is op neerslag van enige betekenis in de komende periode, is er in het deel van ons beheergebied ten zuiden van de Overijsselse Vecht vanaf vandaag een verbod van kracht op het onttrekken van grondwater voor beregening en bevloeiing in kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden en de gebieden in een zone van 200 meter rondom deze kwetsbare, grondwaterafhankelijke natuurgebieden', aldus het waterschap.
Voor het gebied ten noorden van de Vecht is de situatie met een neerslagtekort van zo'n 169 millimeter op dit moment minder nijpend, stelt het waterschap. Maar ook in dat gebied wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden.

Oppervlaktewater

Voor het oppervlaktewater in steden geldt al sinds 27 juni een onttrekkingsverbod. Per 27 juni geldt er al een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater uit openbare vijvers in stedelijk gebied. Daarnaast verzoekt het waterschap ondernemers, inwoners en agrariërs met klem zuinig om te gaan met oppervlaktewater en goed op te letten of onttrekken van oppervlaktewater nog mogelijk is volgens de beregeningsregeling en hierover in contact te blijven met collega-ondernemers en het waterschap.
Handhavers van Vechtstromen controleren op de naleving van de beregeningsregeling en de afgekondigde onttrekkingsverboden. Daarnaast moeten onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater in de meeste gevallen gemeld te worden bij het waterschap.

Zichtbare gevolgen

Vooral in de hoger gelegen gebieden in het werkgebied van Waterschap Vechtstromen, dat voornamelijk het oostelijke deel van Overijssel bestaat, worden de gevolgen van de aanhoudende droogte steeds beter zichtbaar. Deze hoger gelegen gebieden zijn namelijk afhankelijk van neerslag.
Ook de kwaliteit van het oppervlaktewater komt door de warmte en de droogte verder onder druk te staan en steeds meer sloten en beken kunnen droog gaan vallen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.