Nieuws

Instelling voor jeugdhulp in Glanerbrug onder verscherpt toezicht Gezondheidsinspectie

Instelling voor jeugdhulp in Glanerbrug onder verscherpt toezicht Gezondheidsinspectie
Instelling voor jeugdhulp in Glanerbrug onder verscherpt toezicht Gezondheidsinspectie © iStock / Getty Images Plus
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de stichting Kindvoorop uit Glanerbrug onder verscherpt toezicht gesteld. Aanleiding vormen bezoeken van de IGJ eerder deze zomer, waarbij binnen de instelling voor jeugdhulp meerdere tekortkomingen werden vastgesteld. Kindvoorop heeft nu een half jaar de tijd gekregen om beterschap te tonen.
Bij Kindvoorop worden kinderen tussen twee en twaalf jaar opgevangen die om uiteenlopende reden niet meer thuis kunnen wonen. De pupillen worden gehuisvest in een kleinschalige woongroep, waarin een gezinssituatie wordt nagebootst. De instelling is ondergebracht in een voormalige school die verbouwd is tot woning.

Onder vergrootglas

Kindvoorop ligt al sinds maart 2019 onder het vergrootglas bij de Gezondheidsinspectie. Dat leidde er al eens toe dat in 2020 een last onder dwangsom werd opgelegd omdat de kwaliteit van de geboden jeugdhulp in het geding was. Die last onder dwangsom werd later weer opgeheven toen Kindvoorop maatregelen had genomen, waarmee alsnog aan de kwaliteitseisen werd voldaan.
Nadat inspecteurs juni dit jaar opnieuw een onaangekondigd bezoek brachten aan de instelling werden er toch weer "tekortkomingen in de kwaliteit van de jeugdhulp" geconstateerd, zo vermeldt de Inspectie. Bovendien zou er te weinig worden gedaan om de situatie te verbeteren.

Half jaar tijd

Kindvoorop heeft nu van de Gezondheidsinspectie een half jaar de tijd gekregen om de jeugdhulp verbeteren. Dit gebeurt onder toezicht van de Inspectie, omdat die er beperkt vertrouwen in zegt te hebben dat Kindvoorop dit op eigen kracht lukt, Met name omdat is gebleken dat Kindvoorop er niet in is geslaagd de verbeteringen vast te houden, zoals die tijdens een eerder toezichttraject waren doorgevoerd.
Daarbij speelt volgens de Inspectie mee dat de eigenaar van Kindvoorop na dit eerdere toezichttraject niet altijd even transparant is geweest. De nieuwe verbeterpunten zijn er volgens de Inspectie nu op gericht dat de kwaliteit van de jeugdhulp ook voor de langere termijn verzekerd is.

Vinger aan de pols

Kindvoorop moet uiterlijk begin februari van het volgend jaar voldoen aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp. Gedurende die periode houdt de Inspectie de vinger aan de pols, onder meer in de vorm van onaangekondigde bezoekjes van inspecteurs. Ook kan de Inspectie tussentijds voortgangsrapportages opvragen.
In een reactie aan de Inspectie heeft Kindvoorop inmiddels laten weten te werken aan verbeteringen. Binnen vier weken moet de leiding een eerste verbeterplan hebben ingeleverd met concrete maatrelen.

Hoe verder?

Na 3 februari beoordeelt de Inspectie opnieuw de situatie bij Kindvoorop. Op basis daarvan wordt een oordeel geveld of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven of dat extra stappen nodig zijn in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.