Nieuws

HoogOverijssel krijgt niet de gevraagde informatie over uitbreiding Lelystad Airport

Lelystad Airport
Lelystad Airport © RTV Oost
Minister Staghouwer van Landbouw hoeft van de Raad van State geen nieuwe specifieke stikstofinformatie over de voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport openbaar te maken. De Stichting HoogOverijssel is al jaren bezig om die informatie boven tafel te krijgen, omdat die vermoedt dat er is gesjoemeld met stikstofberekeningen voor de uitbreiding. Maar de minister stelt dat hij die specifieke informatie over Lelystad Airport niet heeft en dat hij die dus ook niet kan leveren.
De Raad van State vindt dat een geloofwaardig verhaal. De minister zou volgens HoogOverijssel ook de gevraagde informatie kunnen leveren door die af te leiden uit documenten die hij wel in bezit heeft. Volgens de Raad is de Wet openbaarheid van bestuur, waar HoogOverijssel zich op beroept, daar niet voor bedoeld. “De Wob bevat geen verplichting om gegevens te vervaardigen die niet in bestaande documenten zijn neergelegd”, aldus de Raad. HoogOverijssel moet nu zelf proberen zijn gevraagde informatie af te leiden uit documenten die er wel zijn.
Als doekje voor het bloeden moet de minister nog wel ingaan op het verwijt van de stichting dat een beloofd document niet de informatie bevat die was toegezegd. Daarover moet de minister nog een beslissing nemen in opdracht van de Raad. Verder moet de minister een dwangsom betalen aan de stichting, omdat hij veel te laat heeft beslist over verzoeken om informatie.

HoogOverijssel woest

Woordvoerder Leon Adegeest van de stichting is woest over het jarenlange touwtrekken met de minister. Hij blijft volhouden dat wezenlijke informatie over de stikstofberekeningen moet bestaan. Als dat niet bij het ministerie ligt, dan wel bij andere overheidsdiensten.
HoogOverijssel wil de uitbreiding van Lelystad Airport voorkomen. Bij een uitbreiding krijgt Noordwest-Overijssel te maken met veel vliegtuigen die laag overvliegen en dus veel overlast veroorzaken en natuur schaden. Lelystad Airport kwam met berekeningen van de stikstofproductie. Daaruit bleek dat die stikstofproductie heel gering zou zijn. Een natuurvergunning was daarom niet nodig.

Strafrechtelijke procedure

De stichting vindt die berekeningen uiterst verdacht en is inmiddels een strafrechtelijke procedure begonnen vanwege vermeend gesjoemel met cijfers. Volgens Leon Adegeest moet er wel aan de knoppen zijn gedraaid om een zo gunstig mogelijke uitkomst te krijgen om te kunnen uitbreiden. Die strafzaak is gericht tegen alle medewerkers die betrokken waren bij de discutabele stikstofberekening. Het zou gaan om ambtenaren en milieuadviseurs. De gegevens waar HoogOverijssel nu om heeft gevraagd, kunnen volgens de advocate van de stichting in die strafrechtelijke procedure een belangrijke rol spelen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.