Nieuws

Na felle protesten blijft de kerk in Schalkhaar toch open

Woest waren ze, de parochianen van de Heilige Nicolaaskerk in Schalkhaar. Twee jaar geleden kregen ze te horen dat hun kerk dicht moest. Maar na een harde campagne en intensieve gesprekken met het kerkbestuur van de overkoepelende Lebuinusparochie, is het tij nu gekeerd: de kerk blijft ook na 2025 open.
De Lebuinusparochie voor Deventer en omstreken moest vanwege de slechte financiële situatie, teruglopend kerkbezoek en een tekort aan vrijwilligers drastisch inkrimpen. Vier van de vijf dorpskerken zouden uiterlijk in 2025 dicht moeten. Het nieuws van de sluiting kwam bij de geloofsgemeenschap in Schalkhaar hard aan en de parochianen gingen er met gestrekt been tegen in. Met stevige teksten op vier grote spandoeken rond de kerk werd het parochiebestuur fors de mantel uitgeveegd.
In Schalkhaar was er geen begrip voor de keuzes van het parochiebestuur
In Schalkhaar was er geen begrip voor de keuzes van het parochiebestuur © RTV Oost / Ina Brouwer
Een handtekeningen leverde binnen korte tijd 1400 steunbetuigingen op om de kerk open te houden. "Ik heb altijd gezegd, de kerk gaat niet dicht", zegt Annemarie Bouwman, een van de drie coördinatoren van de geloofsgemeenschap. Bouwman is verantwoordelijk voor het pastoraat, Wim Lucassen voor de gebouwen en Marian Ellenbroek voor de financiën van de geloofsgemeenschap.
Ook al zijn ze de turbulente periode waarin werd gestreden voor het openhouden van hun kerk zeker niet vergeten, ze kijken liever naar de toekomst. Ellenbroek: "Heel veel mensen kwamen in actie, en in de eerste fase was dat voornamelijk vanuit boosheid. Maar gelukkig heeft zich dat gekeerd richting de toekomst." Een groep parochianen besloot de schouders eronder te zetten en ging in gesprek met het toenmalige parochiebestuur. "Dat is in het begin wat moeizaam verlopen", zegt Wim Lucassen. "Maar we hebben samen besloten de zaak weer vlot te trekken."
Naast de Nicolaaskerk in Schalkhaar zou ook de Nicolaaskerk in Lettele, de Onze Lieve Vrouwekerk in Wijhe, de Willibrordkerk in Boskamp en de Titus Brandsmakerk in Colmschate aan de eredienst worden onttrokken. Daarmee zouden alleen de Broederenkerk in Deventer en de Willibrordkerk in Boerhaar open blijven - de laatste dankzij een fors legaat. De Titus Brandsmakerk heeft een aparte status als ontmoetingshuis en wordt verhuurd aan de Vietnamese gemeenschap.

Corona werkte niet mee

De aangekondigde sluiting van de kerken kwam op een zeer ongelukkig moment: namelijk midden in de coronaperiode. Informatiebijeenkomsten waren niet mogelijk en de meeste parochianen moesten het nieuws uit de media vernemen. Dat door corona ook het kerkbezoek drastisch terugliep, had ook zijn weerslag op de inkomsten. "En als mensen horen dat de kerk dichtgaat, willen ze ook niet meer geven aan Kerkbalans", constateert Lucassen.
"We hebben de afgelopen periode alles gaande gehouden", zegt Marian Ellenbroek. "We organiseren van alles, we krijgen voldoende vrijwilligers." Ellenbroek benadrukt dat ze steeds in gesprek zijn gebleven met het parochiebestuur: "Uiteindelijk is er veel water door de IJssel gevloeid maar we hebben elkaar gevonden".

Plattelandsparochie

Dat de kerken in Wijhe, Boskamp en Lettele na 2025 wel de deuren moeten sluiten, doet wel een beetje pijn, zegt Lucassen. "Het is inderdaad wel een dubbel gevoel. We hopen op een goede samenwerking met de geloofsgemeenschappen daar." Bouwman vult aan: "De anderen zijn blij dat deze kerk openblijft, het is een plattelandsparochie waar mensen zich bij thuis voelen." Ze benadrukt dat de kerk in Schalkhaar altijd financieel gezond is geweest. De kerk had een aantal jaren ook de functie van eucharistisch centrum voor de hele Lebuinusparochie. Die functie is nu naar de Broederenkerk gegaan.
De geloofsgemeenschap wil zich in de toekomst meer richten op de dorpsgemeenschap. Het Koetshuis en de pastorie naast de kerk kunnen worden gebruikt als ontmoetingsruimte waar van alles georganiseerd gaat worden. Daarvoor wordt een aparte stichting in het leven geroepen. "De kerk in Schalkhaar leeft hier onder de bevolking", zegt Ellenbroek. "Ook bij mensen die er niet naar toe gaan." Lucassen: "Dorpsgemeenschap en geloofsgemeenschappen kunnen elkaar bezielen."
Zondag 11 september in Hoogtij.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.