Nieuws

Raad van State: niet zeker of emissiearme stallen wel leiden tot minder stikstofuitstoot

Emissiearme stalvloer
Emissiearme stalvloer © RTV Oost / Chantal Everaardt
Het is onzeker of zogenoemde emissiearme stallen wel echt leiden tot minder stikstofuitstoot. Tot dat oordeel komt de Raad van State in drie zaken over varianten van dit soort stalsystemen. De uitspraak is een grote tegenvaller voor veehouders die zulke systemen gebruiken en kan verstrekkende gevolgen hebben.
Het gaat in deze uitspraak om drie boerenbedrijven in Utrecht, maar met mogelijke gevolgen voor alle bedrijven die gebruik maken van deze stallen.
Emissiearme stallen doen op papier de uitstoot van ammoniak flink dalen. Volgens twee wetenschappelijke onderzoeken valt die afname in de praktijk echter tegen. Na lagere rechtbanken komt nu ook de hoogste bestuursrechter tot die conclusie. De cijfers waar van uit wordt gegaan "bieden te weinig zekerheid dat de natuur geen schade oploopt", concludeert de hoogste bestuursrechter.

'Vergunningverlening nog moeilijker'

Bij het verlenen van nieuwe natuurvergunningen voor stallen die in deze zaken centraal staan, de types A1.13 en A1.28, mag daarom geen gebruik meer worden gemaakt van deze emissiefactoren. Dat betekent dat melkveehouderijen met dit type stal alleen een natuurvergunning kunnen krijgen als uit een zogenoemde passende beoordeling blijkt dat de natuur geen schade oploopt.
De Raad van State realiseert zich dat de vergunningverlening in de melkveesector nog verder wordt bemoeilijkt, maar de strenge Europese natuurbeschermingsregels waaraan Nederland zich heeft gebonden, laten een andere uitkomst niet toe. Het is daarom belangrijk dat het door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangekondigde onderzoek naar de effectiviteit van emissiearme stallen, snel duidelijkheid biedt.
1 op de 5 melkveehouders heeft een emissiearme stal. Het is nog de vraag of de uitspraak onmiddellijk gevolgen voor hen heeft, maar de Raad zelf zegt dat er mogelijk een precedentwerking is, want er lopen veel procedures over dit soort stallen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.