Nieuws

"Onverteerbaar dat goedgekeurde stikstofreductiemaatregel niet op orde blijkt"

Emissiearme stal
Emissiearme stal © ANP / Arie Storm Fotografie
"Het is onverteerbaar dat de (on)zekerheid en daarmee juridische borging van een door de overheid goedgekeurde stikstofreductiemaatregel niet op orde blijkt." LTO is zeer teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State, die concludeert dat het onzeker is of zogenoemde emissiearme stallen wel echt leiden tot minder stikstofuitstoot. Daarmee werd een streep gezet door de vergunningaanvraag van drie boerenbedrijven in Utrecht, maar de Raad van State zegt zelf dat er mogelijk een precedentwerking is.
"Boeren horen niet het risico te dragen van falende juridische systemen, de overheid is hiervoor verantwoordelijk", reageert voorzitter Sjaak van der Tak van LTO Nederland op de uitspraak. "Het kan niet zo zijn dat je als boer het slachtoffer wordt van een slechte juridische borging door de overheid van een bepaalde techniek. Voor boeren wiens investering nu onder water staat moet de overheid met een generieke oplossing komen."
"De overheid is aan zet om de juridische borging van deze staltypes én verduurzaming in het algemeen op orde te krijgen. Boeren moeten er op kunnen vertrouwen dat innovaties niet alleen doen wat ze beloven, maar dat ze ook juridisch standhouden."
Melkveehouder Henk Aalpol uit Usselo is niet verbaasd over de uitspraak van de Raad van State. Hij heeft ook een emissievrije vloer. Niet de types die centraal stonden in de uitspraak van de Raad van State, maar of zijn vloer wel aan alle eisen voldoet is onbekend.
Melkveehouder Henk Aalpol uit Usselo is niet verbaasd over de Raad van State-uitspraak
"Het kan niet zo zijn dat boeren en andere ondernemers in problemen komen door het opnieuw falen van de overheid", reageert Agractie "Zij hebben geïnvesteerd in deze gecertificeerde systemen voor minimaal twintig jaar levensduur. Wij dringen er met klem op aan de wetgeving dusdanig aan te passen dat vergunningen op wettelijke grondslagen verleend niet nadien alsnog aanvechtbaar zijn."

'Stiktofreductie grotere uitdaging'

De provincie Overijssel ziet de opgave om stikstofuitstoot te reduceren nog lastiger worden door de uitspraak. "Het geeft agrarisch ondernemers met een dergelijke stalvloer nog meer onzekerheid."
"De provincie Overijssel ziet innovatie en emissie-reducerende maatregelen als belangrijke pijler in de transitie van de landbouw om de natuur te kunnen versterken, maar het is essentieel dat de werking van deze maatregelen juridisch en wetenschappelijk onbetwist is. Vanuit het Rijk loopt nader onderzoek naar emissie-reducerende stalvloeren, wat Overijssel met belangstelling afwacht."
Johan Vollenbroek, de voorzitter van milieuorganisatie MOB, gelooft niet in de emissiearme stal, waarin urine en mest moeten worden gescheiden om de ontwikkeling van ammoniak te voorkomen. Hij heeft het over "tovervloeren" en ziet in de uitspraak van de Raad van State zijn gelijk bevestigd. De innovaties waarmee de veehouderij het stikstofprobleem wil oplossen, werken volgens hem niet. "Minder vee helpt wel", schrijft Vollenbroek in een eerste reactie op Twitter.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.