Afschieten van ganzen in Overijssel toegestaan tegen wil van Vogelbescherming

Het afschieten van ganzen in en rond Natura 2000-gebieden blijft toegestaan, de provincie Overijssel hoeft er niet tegen op te treden. De Vogelbescherming had gevraagd daar een stokje voor te steken, maar de Raad van State wil daar geen gehoor aan geven.

De provincie is op 1 maart begonnen met het afschieten van ganzen omdat er zoveel van zijn dat ze de landbouwgewassen zouden schaden.

Het was de tweede keer dat de Vogelbescherming om een verbod vroeg, de eerste keer was eind februari. De Vogelbescherming vindt dat afschot van ganzen ook beschermde vogels stoort en dat er daarom een natuurbeschermingsvergunning nodig is. De provincie bestrijdt dat.

De Raad van State mag dan de Vogelbescherming in het ongelijk hebben gesteld, ze heeft de provincie Overijssel wel opgelegd dat ze voor 1 april moet besluiten op de bezwaren van de Vogelbescherming.

Eerder kreeg Overijssel van de Raad van State al tot 1 maart de tijd om aan te tonen dat afschot niet schadelijk is en dat daarom een natuurbeschermingsvergunning niet nodig is. Toen dat niet op tijd lukte is de Vogelbescherming een nieuwe procedure gestart. De Raad van State gaf toen en nu al aan bedenkingen te hebben bij de gevolgen voor beschermde vogels. 

Deel dit artikel:

Reageren