Nieuws

Na jaren voorbereiding vandaag de opening van natuurgebied 'Ommermars'

Opening Ommermars
Opening Ommermars © Pixabay
Na een lange aanloop wordt vandaag natuurgebied de Ommermars officieel geopend. Het gebied is ingericht voor recreatie en ruimte voor de natuur. De plannen voor de aanleg van het gebied liggen er al sinds 2014. Na een lang proces wordt het gebied vandaag geopend voor publiek.
Na jaren werk wordt het nieuwe natuurgebied vandaag geopend. Volgens Ommenaar en boswachter Arend Spijker kan jong en oud zich er vermaken. "Het ontdekken van de natuur staat in het noordelijke deel centraal. Hier werden een speelnatuur, modderbaden, een strand en waterplas met vogelscherm gemaakt. De speelnatuur is afgelopen zomer geopend door enkele kinderen."

Rivierduinen

"In het zuidelijke gedeelte van het gebied is ruimte voor de natuur en biodiversiteit", zegt Spijker. "Hier ligt de focus niet op recreatie maar op de natuur. Een glooiend landschap met rivierduinen, zandige oevers en een Vechtmeander met moerasbegroeiing spelen hier de hoofdrol. Het westelijk deel is geopend voor bezoekers. Hier kunnen zij zelf de natuur ontdekken. “Het is echt een oud Vechtdallandschap geworden.”
Spijker was sinds het begin betrokken bij het project. Hij herinnert zich nog goed dat de grond werd aangekocht in het kader van Ecologische Hoofdstructuur, ook wel EHS-gebieden. Voormalig staatsecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Henk Bleker wilde destijds van die EHS-gebieden af.
De EHS is een netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het is de basis van het nationale natuurbeleid. Doel van de EHS is behoud en herstel van ecosystemen.Dit omdat ruimte in Nederland zeer schaars is. Door dit plan wordt ruimte uiterst benut.

Burgerinitiatief

Op dat moment stond een aantal mensen op, onder wie Arend Spijker. “We moeten wat doen en toen ontstond een burgerinitiatief”, zegt Spijker. Het burgerinitiatief wil verschillende organisaties, burgers en scholen in beweging brengen om iets moois met het gebied te doen.
De scholen werden gevraagd een ontwerp te maken voor de inrichting van het gebied. Veel scholen gaven gehoor aan de oproep. “Uiteindelijk koos een onafhankelijke jury het ontwerp van basisschool Het Koloriet als mooiste. Dit plan is nog steeds de basis voor wat er nu is gerealiseerd.”

Realisatie

Drijvende kracht achter de opstart van het burgerinitiatief was vooral Natuur en Milieu De Vechtstreek. Over de jaren werd het project steeds groter en nam het werk hieraan toe. Op 15 juni 2020 is de Stichting Burgerinitiatief Ommermars opgericht. Die stichting tekende een convenant met de organisaties die het gebied destijds kochten: Stichting Landgoed Heidehof en Staatsbosbeheer. “Het is mooi dat deze twee organisaties in beeld kwamen om elk een deel van het gebied te kopen. En dat een burgerinitiatief kon helpen er iets van te maken”. Volgens Arend Spijker is deze vorm van samenwerken in een natuurproject uniek. “Zeker de manier waarop de burger bij het initiatief is betrokken is heel bijzonder volgens mij”. In de zomer van vorig jaar begonnen de werkzaamheden aan het gebied.

Opening

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.