Nieuws

Omwonenden biomassacentrale in Steenwijk willen dat fabriek wordt stilgelegd vanwege overlast

Een deel van de fabriek van IceBear in Steenwijk
Een deel van de fabriek van IceBear in Steenwijk © RTV Oost
De biomassacentrale IceBear in Steenwijk moet worden stilgelegd. Dat willen omwonenden, verenigd in een klachtencommissie die strijdt tegen de overlast die het bedrijf veroorzaakt. Met name geluids- en stankoverlast. Ook vanuit de gemeenteraad in Steenwijkerland klinkt kritiek: "Een bedrijf dat zich absoluut niet realiseert welke overlast de omgeving ervaart van hun bedrijfsvoering."
De klachtencommissie overhandigde dinsdagavond een petitie aan de burgemeester van Steenwijkerland met de titel 'Stop Overlast IceBear'. De petitie telt 539 handtekeningen van inwoners en ondernemers in Steenwijk, die overlast en gezondheidsklachten ervaren van de biomassacentrale.

Vragen

De Christelijke Partij Burgerbelangen, de op één na grootste partij in de gemeenteraad van Steenwijkerland, stelt vragen aan het gemeentebestuur over een informatiebijeenkomst, vorige week, over de centrale.
André Otten en Gerben Rozeman van comité Stop Overlast IceBear
André Otten en Gerben Rozeman van comité Stop Overlast IceBear © RTV Oost
Het bedrijf van André Otten is gevestigd naast IceBear. Begin maart begon de overlast veroorzaakt door IceBear. "Er kwamen enorme vlagen aan stof, fijnstof en wat groffer stof, en de stank van formaldehyde begon." Otten was niet de enige die er last van had. "Mensen begonnen te klagen over hoesten, slecht slapen en hoofdpijn."

Formaldehyde

IceBear produceert palletblokken. Bij dat proces wordt lijm gebruikt. Dat gebeurt tijdens het persen van de blokken. Die stof is schadelijk, mogelijk zelfs kankerverwekkend. En bovendien goed te ruiken voor omwonenden. "Waar wij ons over verbaasden is dat deze fabriek geen vergunning nodig heeft en alleen maar een meldingsplicht heeft", zegt Otten.
Concreet betekent dat voor omwonenden dat alleen bezwaar aangetekend kan worden tegen de overlast die het bedrijf veroorzaakt. "Dat doen wij dus ook massaal. Vier mensen zijn continu bezig met het behandelen van alle bezwaren."
IceBear is in korte tijd uit de grond gestampt op bedrijventerrein Dolderweg
IceBear is in korte tijd uit de grond gestampt op bedrijventerrein Dolderweg © RTV Oost

Omgevingsdienst

Dat zijn mensen van de Omgevingsdienst IJsselland, een instantie die niet alleen vergunningen verleent, maar ook toezicht houdt en controles uitvoert bij bedrijven. Een woordvoerder van de dienst laat weten dat er voor de zomer metingen zijn uitgevoerd bij IceBear. Daaruit bleek dat de geluidsnormen worden overschreden en ook de uitstoot van formaldehyde te hoog is. "IceBear heeft een plan van aanpak bij ons ingediend dat wij op dit moment bestuderen."
Tilko Gernaat is gemeenteraadslid voor de Christelijke Partij Burgerbelangen in Steenwijkerland. Ongeveer een week geleden was hij bij een informatiebijeenkomst. Daar zag hij mensen die zich zorgen maken over hun gezondheid en pleiten voor het stilleggen van de fabriek. Gernaat wil onder meer weten 'hoe de gemeente handhavend op gaat treden als IceBear de voorschriften in de Wet milieubeheer overtreedt.'

Hard oordeel

Gernaat oordeelt hard over IceBear. "Icebear is een bedrijf dat staat voor een circulaire economie met een Scandinavisch tintje. Maar ook een bedrijf dat zich absoluut niet realiseert welke overlast de omgeving ervaart van hun bedrijfsvoering en welke zorgen omwonenden hebben over hun gezondheid. Het wordt hoog tijd dat omwonenden duidelijkheid verkrijgen over eventuele gezondheidsrisico’s die zij lopen."
Wie in de buurt van de biomassacentrale staat, heeft al snel last van tranende ogen. "Die enorme stank gaat dag en nacht door. De wind staat nu niet richting ons bedrijf, gelukkig, maar ik heb ook personeel dat echt hoest en naar de huisarts is geweest. En dat geldt voor meer bedrijven in de omgeving. Maar ook mensen in Tuk en Steenwijk hebben dat."
IceBear presenteert zich op de website als een groen bedrijf. Otten trekt dat in twijfel. "Ik zou niet weten hoe. In Scandinavië worden complete bossen gekapt en die worden hier met een schip naar toe gebracht. Alles wordt hierheen vervoerd met vrachtauto's. Daar heb je zoveel stikstofschade aan, dat de boeren in heel Overijssel niet meer weg hoeven."

Handhavingsverzoek

Wat de klachtencommissie betreft is er maar één scenario mogelijk. "Wij hebben een handhavingsverzoek ingediend, daar hebben we vanmiddag een gesprek over met de gemeente. De volgende stap is een handhavingsverzoek voor het volledig stilleggen van de fabriek."
Omwonenden willen het bedrijf IceBear in Steenwijk stilleggen vanwege ernstige overlast

Reactie IceBear

Directeur Halbe Pomper van IceBear wilde alleen schriftelijk reageren. Hij stelt dat "IceBear wil bijdragen aan een meer duurzame wereld. Dat doen we door het opwekken van energie uit hernieuwbare bronnen en door palletklossen te produceren met gerecycled hout. De opgewekte energie gebruiken we voor de eigen duurzame productie en voor de levering van groene stroom aan het elektriciteitsnet."
Pomper realiseert zich dat de hoeveelheid stof en geluid die bij het productieproces vrijkomt meer is dan verwacht. "Dit betreuren we omdat we een positieve bijdrage willen leveren aan Steenwijk en de omgeving. We willen bijdragen aan werkgelegenheid en duurzaamheid en tegelijkertijd gewoon een goede buur zijn."
Pomper stelt dat IceBear niet wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. "We zijn met omwonenden en ondernemers in gesprek, onder andere via goedbezochte informatieavonden die we hebben georganiseerd. Tegelijkertijd investeren we in maatregelen om de overlast aan te pakken. Een deel van de maatregelen is al genomen en laat positieve effecten zien. We werken, ook in overleg met de toezichthouders van de overheid, hard en met prioriteit aan de resterende maatregelen. "

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.