Nieuws

Boeren woest bij provincievergadering over natuurgebied Lattrop: 'Minachting gedeputeerde richting boerengezinnen'

Het provinciehuis in Zwolle
Het provinciehuis in Zwolle © ANP
De commissievergadering van de provincie over de aanpak van Natura2000-gebied Bergvennen en Brecklenkampse Veld is gisteren flink uit de hand gelopen. Zo'n dertig boeren uit het gebied waren aanwezig om in te spreken, maar tijdens de reactie van gedeputeerde Ten Bolscher liepen de gemoederen zo hoog op, dat boeren scheldend de zaal verlieten. "De gedeputeerde heeft een dermate minachting richting de boerengezinnen aan de dag gelegd."
Een heftige dag en een bijna slapeloze nacht heeft hij achter de rug. Maar boer Henry Fox uit Lattrop moest vanochtend weer gewoon aan de slag. "De koeien moeten ook weer gemolken worden. Maar we denken hier wel aan terug. Hoe moeten we nu verder, na wat er gisteren gebeurd is?"
Onderwerp van de commissievergadering was het Provinciaal Inpassingsplan voor het Natura2000-gebied. Het gebied in Noordoost-Twente is te zuur en er moet wat gedaan worden om de natuur gezond te maken. Minder bemesting, nat houden en kappen van dennenbomen is wat volgens de provincie nodig is.

Uitstel

De boeren zouden graag zien dat een besluit over het plan, dat volgende week op de agenda staat, uitgesteld wordt en dat het verhaal meegenomen wordt in de GGA, de gebiedsgerichte aanpak. Dat kwamen ze gisteren onder meer vertellen tijdens de inspraakmogelijkheid.
Samen met de boeren moeten we het doen, horen we iedere keer. Ik kan het woord samen bijna niet meer horen.
Boer Henry Fox
"Het was een goed verhaal volgens ons", zegt Fox. "We hebben de vragen van de fracties goed beantwoord, volgens mij ook op basis van feiten want er is niks weerlegd later in de uitleg door de gedeputeerde. Maar de gedeputeerde heeft uiteindelijk op alle vragen uit de fracties in een half uur een dermate minachting richting de boerengezinnen aan de dag gelegd en eigenlijk alles wat de fracties vroegen van tafel geveegd. Dat het niet kon, niet mogelijk was en dat dit het was wat het moest worden."

Woede-uitbarsting

En dat werd de aanwezige boeren te veel: de emoties liepen hoog op, er volgde een woede-uitbarsting waarbij flink werd gescholden en de boeren verlieten de zaal. Drie jaar meepraten en meedenken heeft gevoelsmatig helemaal niets opgeleverd, legt Fox uit.
"Drie jaar lang hebben we geprobeerd om constructief mee te denken, met name over hoe er omgegaan moet worden met de gronden buiten de begrenzing van het Natura2000gebied. Die willen ze omzetten naar nieuwe natuur. En dat is waar onze grootste zorg zit: die gronden gaan een belemmering vormen voor de bedrijfsvoering van de boeren, plus dat ze weg zijn voor de landbouw."
"Terwijl wij graag een vorm van agrarisch natuurbeheer willen. Maar dan moet die bestemming 'agrarisch' blijven. Dat hebben we drie jaar lang constructief overlegd, zienswijzen ingediend, meegepraat en -gedacht. Maar drie jaar lang loop je met de kop tegen de muur, hebben we dus niks bereikt, alle resultaat nul komma nul. En dat geeft wel een knak in het vertrouwen waar we nu mee bezig zijn."
Ik zou niet weten hoe het nu verder moet.
Boer Henry Fox

Samen?

"Samen met de boeren moeten we het doen, horen we iedere keer. Maar alles wat we samen inbrengen komt uiteindelijk alleen maar richting de natuur, je bereikt gewoon niks, dat is zo frustrerend. We hebben niks tegen het natuurgebied, we wonen en werken er met plezier. Maar de status Natura2000, de beperkingen die dat gaat opleveren voor ons, dat is het probleem. De status is het probleem."
"En we zijn er nog lang niet, want straks komt het water- en nitraatverhaal er nog bij, én met stikstof hebben we hier nog sterk mee te maken. We zien ondertussen door de bomen het bos niet meer en het pad waar je je als boer op begeeft wordt steeds smaller."
Hij schrok gisteren ook van zijn eigen reactie. "Ik betrapte mezelf erop dat ik ook uit de bocht vloog. Ik zou niet weten hoe het nu verder moet. We hebben goede inspraak gedaan, voorgesteld om het in één keer integraal mee te nemen in de Gebiedsgerichte aanpak."
"Als je als boeren probeert om die gronden in een vorm van natuurbeheer te krijgen waar zowel de natuur als de omliggende boeren mee geholpen zijn, dan krijg je een verbinding. Nu zie je dat de hakken in het zand staan met als dieptepunt wat er in Zwolle gebeurd is. Nu moeten we afwachten wat de beslissing gaat worden, maar ik heb er niet veel vertrouwen in dat het onze kant op gaat vallen."
Vanmiddag heeft de provincie besloten om stemming over het PIP van de agenda van volgende week te halen. "Om rust te pakken en niet in de emotie een besluit te nemen. Het geeft ook tijd om te zorgen dat iedereen de goede informatie heeft. Mogelijk zijn er nog vragen bij Statenleden die gisteren niet beantwoord konden worden."

Reactie Provincie

De provincie Overijssel heeft vanmiddag in een statement gereageerd op het gebeuren.
In de commissie Landbouw en Natuur van 21 september 2022 is het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) Bergvennen & Brecklenkampse Veld behandeld. Ongeveer dertig ondernemers en andere inwoners uit de omgeving van het natuurgebied waren aanwezig om een inspraakreactie te geven. Daarna hebben de commissieleden het voorstel besproken met gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher en werden vragen beantwoord. Dit leidde tot boze reacties bij de aanwezige omwonenden van het gebied en daarna liepen de emoties bij hen hoog op.
Er ontstond, tijdens een korte onderbreking van de vergadering, een dreigende situatie, waarbij gescholden en gevloekt werd en sprake was van ernstige intimidatie. De groep is daarna vertrokken.
De provincie Overijssel vindt het ontoelaatbaar dat een dergelijke situatie ontstaat tijdens een openbare commissievergadering. Bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers moeten in een veilige omgeving hun werk kunnen doen. Dat is een essentiële voorwaarde voor een goed functionerende democratie.
De provincie snapt dat de samenleving voor grote uitdagingen staat en dat specifieke groepen mensen hard geraakt worden of dreigen te worden. Tegelijk is dit nooit een legitimatie om democratische processen te verstoren.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.