Nieuws

Afvalwaterinjectie in twee Twentse putten is veilig; NAM moet situatie strakker in de gaten houden

Werk aan de afvalwaterinjectielocatie in Rossum
Werk aan de afvalwaterinjectielocatie in Rossum © RTV Oost
De afvalwaterputten in Twente zijn veilig. Dat stelt Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Wel moet de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de staat van de putten jaarlijks monitoren. Deze manier van controleren moet bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden vastgelegd. Als aan deze voorwaarde wordt voldaan, mag de NAM weer afvalwater injecteren in twee Twentse putten.
De injectie van afvalwater in de bodem van Noordoost-Twente ligt al stil sinds december vorig jaar. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) sloot de kranen omdat het bedrijf bang was de vergunning te verliezen. Al enkele jaren werden de vergunningsnormen voor de uitstoot van een aantal schadelijke stoffen overschreden. Het gaat om een overschrijding van de stoffen tolueen, xyleen, co2 en ethylbenzeen.
Toen het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de oliewinner eind vorig jaar voor die overschrijdingen op de vingers tikte, draaide de NAM zelf de kranen dicht. De injectie van afvalwater - en daarmee ook de Drentse oliewinning - werd stil gelegd uit angst dat de vergunningen zouden worden ingetrokken.

Niet meer gebruiken

Inmiddels is duidelijk dat put ROW-4 niet meer gebruikt mag worden, omdat daar scheurtjes in het cement aan de buitenkant van de buizen zijn gevonden. Een klein deel van de zoutlaag bij die put, is opgelost en vormt pekel. Dat komt door afvalwater dat daar terecht is gekomen.
De NAM deed daar onderzoek naar en concludeert dat er nog geen sprake is van problemen bij ROW-5 en 7, en dus mag het injecteren hervat worden. "Als daar op termijn wel een zoutoplossing wordt gezien, zou het betekenen dat ook deze putten niet meer gebruikt mogen worden. Maar put vijf en zeven zijn goed onderzocht en van een zoutoplossing is nu geen sprake ", aldus Pieter van den Bergen, directeur Toezicht Olie en Gas van SodM.

Vaker controleren

Wel moet het monitoringsprogramma dus worden aangepast. De NAM moet de buitenbuizen van de putten vaker gaan meten. Dat gebeurde voorheen eens in de vijf jaar, nu moet dat jaarlijks. Ook moet er jaarlijks metingen worden gedaan om pekel achter de buitenbuis sneller te kunnen opsporen. Op deze manier hoopt SodM dat veranderingen eerder worden opgemerkt.
Vorige maand kreeg de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) van staatssecretaris Hans Vijlbrief een nieuwe vergunning om tot uiterlijk 31 december afvalwater te injecteren in de Twentse bodem. Dat dankzij een filtersysteem dat de NAM gaat gebruiken, dat moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid schadelijke stoffen binnen de normen blijft.

Wantrouwen

Stop Afvalwater Twente is er allerminst gerust op dat met een strengere monitoring de injectering veilig kan. "Ze zijn al tien jaar aan het injecteren. Het blijkt dat ze het al die tijd onvoldoende gemonitord hebben. Daar word ik toch wel boos van", vertelt Freddy Mensink van Stop Afvalwater Twente. "Het moet gewoon stoppen in Twente."
Dat SodM stelt dat het veilig kan en dat risico's worden beperkt door alles vaker te monitoren, doet daar niet aan af. "Er is geen een bewoner die nog gelooft dat er veilig geïnjecteerd kan worden." Ook is er volgens Mensink weinig vertrouwen in de NAM. "In 2017 is er een drukverandering geweest in ROW-2 (dat duidt erop dat er mogelijk iets mis is, red.), dat is pas in 2019 gemeld bij SodM. Hoelang kunnen ze het voor zich houden?"

Olieproductie ligt stil

"De positieve beoordeling door SodM in combinatie met de recent door EZK verleende vergunning voor het gebruik van koolstoffilters vormen een belangrijke stap naar het op termijn weer opstarten van de olieproductie. Het ministerie van EZK moet overigens eerst instemmen met het aangepaste monitoringsplan voordat tot opstart van de olieproductie kan worden overgegaan", laat de NAM in een verklaring weten.
Of er daadwerkelijk weer in de Twentse bodem geïnjecteerd zal worden, is nog maar de vraag. "De olieproductie in Schoonebeek ligt sinds 1 januari 2022 stil. Op verzoek van de staatssecretaris van EZK start de NAM de olieproductie de komende periode niet op. De uiteindelijke beslissing om op te starten zal in overleg met betrokken partijen genomen worden", aldus de NAM.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.