Nieuws

Boer Rudie boert buiten zijn schuld om 'illegaal'

Boer Rudie boert buiten zijn schuld om 'illegaal'
Boer Rudie boert buiten zijn schuld om 'illegaal' © RTV Oost \ Chantal Everaardt
Op de boerderij van Rudie Freriks is de melkveestal met ligboxen leeg. Zijn koeien lopen buiten in het Sallandse landschap. In de potstal staan wat 'droge koeien', zeg maar de koeien met zwangerschapsverlof. In de achterste stal loeit het jongvee luidruchtig om voer. Op het oog niks vreemds op dit boerenerf. Ware het niet dat Freriks geen geldige natuurvergunning heeft, eigenlijk boert hij 'illegaal'.
Boer Rudie is een zogeheten 'interimmer', een boerenbedrijf dat volgens de toen geldende regels te weinig stikstof uitstootte voor een natuurbeschermings-vergunning (nb-vergunning). Na de uitspraak van de Raad van State in 2019 over stikstof wilde Freriks toch graag zijn bedrijf legaliseren, hij zag namelijk de bui al hangen. Hoewel het in het verleden dus niet hoefde, hij niets verkeerd heeft gedaan, wilde hij het op papier rond hebben.
"Ik dacht dat is makkelijk te regelen, want vroeger hadden we varkens op het bedrijf en die ruimte was ruim voldoende voor een vergunning voor de melkkoeien. Maar dat ligt allemaal heel ingewikkeld en het is tot op de dag van vandaag niet gelukt een vergunning te krijgen. Die regelgeving... je komt in een soort juridische fuik en dat is wrang. Het werk op de boerderij gaat gewoon door, daar verandert niks aan. Maar stel dat ik mijn stal wil vernieuwen, of grond wil aankopen met het oog op de toekomst. Geen bank die meewerkt: u heeft geen vergunning, tot ziens.. En dat terwijl het dus niet nodig was."
tekst gaat verder onder de video
Rudie Freriks boert buiten schuld 'illegaal'

Toekomst?

De zoon des huizes wil graag het melkveebedrijf voortzetten. "Hij is misschien nog wel meer koeienboer dan ik. Maar ik weet echt niet of dat hier verstandig is. Die onzekerheid doet wel wat met een mens. Ik ben een boer die betrokken is bij zijn omgeving, bij de ruilverkaveling in de regio, gebiedsprocessen. Op ons bedrijf werken we hard aan de vermindering van stikstofuitstoot door mee te doen aan verschillende programma's die meetbaar resultaat geven. Ik denk wij wel 30-40 procent reductie van methaan en ammoniak behalen. Maar ja, geen erkenning. Weer die juridische fuik."

Emoties

Terugdenkend aan de persconferentie van Remkes krijgt Rudie het te kwaad en beaamt hij emotioneel de oproep voor waardering van de boer.
"Er werd gesproken over waardering en erkenning van vakmanschap. Doe dat dan ook, dan kunnen we stappen zetten. Maar toen hij begon over de oprechte wanhoop in ogen van redelijke mensen, dat hem dat raakte, dat doet wel wat met je. Normaal kan ik rationeel denken, maar soms vliegt het je allemaal wel aan ja."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.