Nieuws

Natuurorganisaties doen oproep aan provincies om droogte te bestrijden: "Start vandaag nog"

Natuurorganisaties doen oproep aan provincies om droogte te bestrijden
Natuurorganisaties doen oproep aan provincies om droogte te bestrijden © RTV Oost
Provincies en waterschappen moeten meer doen om water vast te houden en te besparen, en strengere regels stellen aan grondwatergebruik. "Start vandaag nog met de uitvoering van structurele maatregelen die effectief werken tegen verdroging", zeggen Natuurmonumenten, Landschappen NL en het Wereldnatuurfonds in een gezamenlijke oproep.
Ze vinden het "essentieel" dat water een prominente plek krijgt in het Nationaal Programma Landelijk Gebied om binnen vijf jaar de doelen te halen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), waarin de eisen aan het grond- en oppervlaktewater staan.

Rapport Rekenkamer

Woensdag kwam de Rekenkamer Oost-Nederland al met een advies voor Overijssel om vergunningen op basis waarvan grondwater mag worden onttrokken aan de natuur opnieuw onder de loep te nemen. Meerdere warme zomers op rij laten zien dat de situatie nu anders is dan toen de vergunningen verstrekt werden, concludeert de rekenkamer in het rapport 'Als elke druppel telt'.
Volgens de natuurorganisaties kunnen grondwateronttrekkingen nadelige effecten hebben en droogte voor natuur verergeren. Om dit te voorkomen moeten grondwaterstanden structureel omhoog en onttrekkingen omlaag.
De natuur kan niet langer wachten
Natuurorganisaties

Extreme droogte

De natuur kampte dit jaar voor de vierde keer in vijf jaar tijd met extreme droogte. Uit waarnemingen van boswachters blijkt volgens de drie organisaties dat de situatie in de natuur kritiek is: er is veel natuur verloren gegaan door droogte.
"We vinden dat er meer gedaan kan worden om verdroging van de natuur tegen te gaan en een ergere watercrisis te voorkomen. Negatieve effecten stapelen zich op en belangrijke schakels in het natuurecosysteem vallen uit. De natuur kan niet langer wachten."

'Onzorgvuldig'

Ze benadrukken dat het grootste probleem in Nederland de omgang met water is. "Er valt meer regen dan vroeger, alleen gaan we er niet zorgvuldig mee om. Zo voeren we nog steeds te veel winterwater af naar zee. Dat water kunnen we op grotere schaal vasthouden en grondwater aanvullen om de periodes van droogte beter te doorstaan."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.