Nieuws

Remkes: niet op voorhand tornen aan stikstofdoel 2030

Johan Remkes tijdens de presentatie van het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek
Johan Remkes tijdens de presentatie van het eindrapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek © ANP / Sem van der Wal
Het kabinet moet wat stikstofbemiddelaar Johan Remkes betreft niet nu al tornen aan een van de voornaamste doelstellingen van het stikstofbeleid, een halvering van de uitstoot in 2030. Wel moet gaandeweg gekeken worden of dit doel op iedere plek in het land haalbaar is.
Haagse bronnen bevestigen dat Remkes dit schrijft in zijn advies, dat later vandaag wordt gepresenteerd. De voormalige minister van VVD-huize bemiddelde de afgelopen maanden tussen het kabinet en de landbouwsector nadat grote onrust was ontstaan over de kabinetsplannen om de stikstofuitstoot te verminderen.

Politiek gevoelig

Het peiljaar 2030 staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie eind vorig jaar sloten. Maar het ligt inmiddels politiek gevoelig, omdat CDA-leider Wopke Hoekstra in een interview zei dat het wat hem betreft "niet heilig" is.
Remkes raadt het kabinet volgens ingewijden aan gewoon aan de slag te gaan met 2030 als stip op de horizon. Maar ergens halverwege moet dan wel gekeken worden of er plekken zijn waar een halvering van de uitstoot niet binnen dat tijdpad haalbaar is. Daar zou dan enige flexibiliteit mogelijk moeten zijn.

Gedwongen uitkoop

Volgens diezelfde bronnen adviseert Remkes om ook gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Het kabinet ging tot dusver nog uit van vrijwilligheid. Voor ondernemers die gedwongen worden te stoppen moeten er wel nette regelingen komen. Het gaat ook niet alleen om boerenbedrijven.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.