Nieuws

Raad van State: koeien in de wei leiden niet altijd tot extra stikstofuitstoot

LTO: "Voor wegvagen landbouw zal geen enkel draagvlak zijn"
LTO: "Voor wegvagen landbouw zal geen enkel draagvlak zijn" © RTV Oost
Koeien in de wei hebben geen negatieve invloed op de natuur als de toename van de stikstofuitstoot van die koeien weggestreept kan worden tegen de afname van stikstofuitstoot doordat er minder stalmest wordt uitgereden. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald.
Voor provincies is de uitspraak van belang omdat de Raad in de uitspraak uitlegt hoe provincies de stikstofuitstoot van koeien in de wei kunnen beoordelen bij de aanvraag van natuurvergunningen. Daar is tot nu toe veel onduidelijkheid over.
Voor koeien die én in de stal én in de wei staan is één gezamenlijke natuurvergunning nodig. Om die te kunnen verlenen, moet duidelijk zijn dat de stikstofuitstoot van de koeien in de stal én van de koeien in de wei samen geen negatieve gevolgen hebben op beschermde natuur.

Wegstrepen

Het wegstrepen van een toename van stikstofuitstoot van koeien in de wei tegen een afname van stikstofuitstoot doordat er minder stalmest wordt uitgereden, wordt intern salderen genoemd. Twee natuurorganisaties voerden in deze procedure aan dat intern salderen in strijd is met Europese natuurbeschermingsregels, maar daar gaat de Afdeling bestuursrechtspraak niet in mee. De stikstofuitstoot van weidemest is veel lager dan de stikstofuitstoot van het uitrijden van stalmest.
In de uitspraak legt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uit hoe provincies kunnen bepalen of de gevolgen van beweiden weggestreept kunnen worden tegen de gevolgen van bemesten. Daarvoor is van belang of de gronden vroeger maximaal bemest mochten worden. Dat wordt de referentiesituatie genoemd.
Om dat vast te stellen, is het bestemmingsplan bepalend. Als de gronden waarop de koeien worden beweid een bestemming hadden als landbouwgrond, kan ervanuit worden gegaan dat die gronden ook bemest werden. Daarnaast is van belang dat latere bestemmingsplannen geen beperkingen stellen aan het bemesten. Ten slotte moet rekening worden gehouden met de algemene beperkingen die sinds 2006 gelden door mestregelgeving.

Wat betekent dit?

Als wegstrepen mogelijk is, zijn significante gevolgen van het weiden van koeien voor beschermde natuur uitgesloten. Als die gevolgen niet kunnen worden aangetoond, zal de provincie op basis van een nadere beoordeling de stikstofuitstoot van het beweiden in kaart moeten brengen.

Emissiearme stal

De Raad oordeelt in de uitspraak ook dat voor emissiearme stallen van het type A1.23 geen gebruik meer mag worden gemaakt van de emissiefactoren. Dat betekent dat melkveehouderijen met dit type stal alleen een natuurvergunning kunnen krijgen als uit een zogenoemde passende beoordeling blijkt dat de natuur geen schade oploopt. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde vorige maand al dat dit ook geldt voor twee andere typen emissiearme stallen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.