nieuws

Twentse gemeenten zetten samenwerking krachtig voort

Fred de Graaf, waarnemend burgemeester van Enschede en voorzitter van de Regio Twente
Fred de Graaf, waarnemend burgemeester van Enschede en voorzitter van de Regio Twente
Een algemeen bestuur en een Twenteraad die samenwerken in Twente. Met als doel de samenwerking tussen de gemeenten te verbeteren. Het advies staat in het eindrapport van de commissie Robben over de samenwerking tussen gemeenten in Twente. Het rapport is aangeboden aan Regiovoorzitter Fred de Graaf.
Uitgangspunt van de commissie is het zo praktisch mogelijk en dicht bij de gemeenten organiseren van de samenwerking. Betrokkenheid van de veertien gemeenteraden vindt de commissie een belangrijke randvoorwaarde.
Daarvoor wordt een Twenteraad ingesteld waaraan alle ruim 350 Twentse raadsleden kunnen deelnemen. Dat kan ook een delegatie zijn van de verschillende gemeenteraden.

Veertien collegeleden

De commissie Robben stelt voor om het algemeen bestuur van de regio te laten bestaan uit veertien collegeleden. Iedere gemeente levert een wethouder of burgemeester, afhankelijk van de portefeuille. Met de burgemeester van Enschede als voorzitter.
De Twenteraad heeft tot doel ontwikkelingen in Twente te delen en kennis te nemen van elkaars visies, belangen en standpunten. Om dat goed uit te kunnen voeren stelt de commissie dat het handig is ambtelijke capaciteit te bundelen in een Twentebedrijf.

Goed handvat

Het eindrapport van de commissie Robben is aangeboden aan Regiovoorzitter De Graaf, die het rapport vervolgens ter besluitvorming aanbiedt aan de veertien Twentse gemeenten. Verwacht wordt dat de gemeenten daar voor de zomer klaar mee zijn.
Daarna wordt begonnen met het inrichten van de nieuwe samenwerking. "De nieuwe vorm zoals de commissie Robben adviseert geeft ons een goed handvat om de samenwerking onderling, maar ook met partners zoals de provincie  te verstevigen en met kracht voort te zetten", aldus De Graaf.

Hobbelige weg naar eindrapport

In de aanloop naar het eindrapport waren de gemeenten in Twente verdeeld over de hernieuwde samenwerking. De politiek in de plattelandsgemeenten was bang dat de steden te veel naar zich toe zouden trekken en wilde de momenten van samenwerking laten afhangen van onderwerpen die zich aandienen. Volgens de steden Almelo en Enschede zou dat de regio en de regionale samenwerking verzwakken. Het is nog onduidelijk hoe de politiek nu aankijkt tegen het eindrapport.
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.