Nieuws

Natuurbeheerders en boeren werken dankzij Salland Loont samen aan biodiversiteit

Boeren zien zeker het belang van biodiversiteit maar het zou mooi zijn als er ook financieel wat tegenover staat. Het project Salland Loont wil boeren in Salland helpen bij het vinden van langjarige verdienmodellen die bijdragen aan de verduurzaming van het landelijk gebied. Vrijwilligers monitoren in het landschap of de maatregelen die de boer neemt, werken. Zaterdag troffen boeren en vrijwilligers elkaar op het erf van De Jongh de Leeuw in Wijhe.
Een ander maaibeleid, het dempen van een sloot of het aanleggen van een bloemenrand rond een akker. Het lijken kleine maatregelen maar ze kunnen het verschil maken voor insecten, vogels of vlinders. Agrariërs uit Salland Noord hebben de afgelopen twee jaar verschillende van dit soort beheersmaatregelen genomen op hun percelen.
rommelhoekje
rommelhoekje © Ina Brouwer

Een rommelhoekje

Proectleider Willem Rienks kijkt goedkeurend over het erf van de familie De Jongh de Leeuw. Een rommelige bult afgeschreven aardappels en uien trekt insecten aan en dat is weer gunstig voor de vogels. "En er bloeien hier zelfs nog wat bloemen", zegt hij. Hij waardeert zelfs de brandnetels. "Goed voor de vlinders." Brandnetels zijn waardplanten voor vlinders, die er hun eitjes in afzetten.

Liever inheemse bloemen

Marjan Buter liep dit jaar voor het eerst met een ervaren vlinderteller mee en ze heeft er veel van geleerd. "Ik heb allerlei vlinders gezien die ik hiervoor nooit eerder heb opgemerkt. Aan de hand van een kaart kun je zien om welke soorten het gaat. Iedereen kent de Atalanta, de dagpauwoog en het koolwitje wel, maar er is zoveel meer. Je wordt er steeds enthousiaster van." Ze kijkt naar de akkerrand waar de boer bloemen heeft ingezaaid. Ze zijn inmiddels uitgebloeid en het zaad biedt nu voedsel aan vogels en kleine zoogdieren. Het liefst ziet ze inheemse bloemen die passen in het landschap en bloeien op het moment dat de insecten de nectar het hardst nodig hebben.
Bloemzaden van de zonnebloem
Bloemzaden van de zonnebloem © Ina Brouwer

Grutto en kieviet

Vier keer in het voorjaar gaat vogelspotter Fred Beukema op pad om vogels te tellen in 'zijn' Sallandse gebied. Hij heeft de vogelstand de afgelopen tien jaar zien verslechteren. Vooral de weidevogels als de grutto en de kieviet zag je vroeger veel meer. "In ons gebied komt vrij veel monotoon grasland voor." Met een bezorgde blik kijkt hij uit over de akker van de boer, waar de bieten hebben plaatsgemaakt voor wintertarwe. "Ik hoop dat de vogels dankzij de maatregelen die de boeren nemen, weer terugkomen."

Beverbank en akkerrand

Boerin Annuska De Jong de Leeuw - Ogink wijst er op dat hun percelen relatief klein zijn en omgeven door akkerranden. In de akker waar nu de wintertarwe uit de grond piept, is een sloot gedempt. "Daar hebben we een kopje op laten zetten, een keverbank. De grond warmt daar in de winter en het voorjaar sneller op, zodat de kevers en andere insecten daar naar toe trekken en eerder aan hun voedsel kunnen komen. Dus zo monotoon is het daar niet."
Salland Loont helpt de boeren met het aanboren van subsidies zodat ze beheersmaatregelen kunnen blijven nemen.
Salland Loont helpt de boeren met het aanboren van subsidies zodat ze dit soort beheersmaatregelen kunnen blijven nemen. De boerin hoopt dat de consument blijft meedenken - en ook de weg naar de boerderijwinkel met biologische producten vindt. Want particuliere verkoop vanaf het erf gaat steeds meer deel uitmaken van het verdienmodel van de agrariërs. Voor projectleider Willem Rienks zijn het vooral de ontmoetingen tussen boeren en de vrijwilligers, de burgers, die voor hem tellen. "Begrip voor elkaar en van elkaar leren, dat is de bedoeling van deze dag."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.