nieuws

Gemeente Enschede gaat het woonaanbod voor studenten organiseren

Studenten UT willen wonen in Enschede
Studenten UT willen wonen in Enschede
De gemeente Enschede heeft met de jongeren- en studentencorporaties SJHT en Acasa een overeenkomst gesloten over het vergroten van de kwaliteit van de huisvesting voor studenten. De gemeente had daar eerder ook al afspraken over gemaakt met drie wooncorporaties in Enschede.
De afspraken zijn een vervolg op de Woonvisie 2025 die in 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. Studenten die deel uit willen maken van het studentenleven kiezen ervoor om in Enschede op kamers te gaan. Dat zijn er zo’n negenduizend per jaar. De bedoeling van de Woonvisie is dat deze studenten snel woonruimte kunnen vinden, liefst een grote kamer voor weinig geld.
De studentencorporaties en de gemeente Enschede hebben afgesproken nadrukkelijk samen te werken bij een aantal onderwerpen. Zo willen de partners op één centraal punt het totale woonaanbod voor jongeren/studenten organiseren. Internet is de belangrijkste plek voor studenten om naar huisvesting te zoeken. Nu staat de informatie nog op verschillende sites. Streven is om deze informatie te bundelen en makkelijk toegankelijk te maken. Verder is er een werkgroep die verhouding tussen vraag en aanbod monitort.

Studenten moeten wijk leefbaar houden

Studenten worden vaak in verband gebracht met leefbaarheidsproblematiek in wijken. Meestal is dit niet terecht, maar het is lastig om het tegendeel te bewijzen. De werkgroep gaat onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de participatie van studenten in de stad te vergroten. Dit kan namelijk waardevol zijn om de relatie van de studenten met de wijk en de stad te versterken.
Bijzondere aandacht is er voor internationale studenten. Dit is een bijzondere groep met een urgente vraag naar huisvesting. Ze hebben na aankomst direct huisvesting nodig. Wat voor hen het beste aanbod is, is afhankelijk van de groep studenten en hun studietraject. De onderwijsinstellingen zijn voor deze groep het eerst verantwoordelijk, maar iedereen wil meewerken aan het oplossen van de vraag naar huisvesting voor de internationale studenten.
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.