Nieuws

Verbod eraf, windmolens welkom in Mastenbroekerpolder: "Unieke karakter verdwijnt"

Grote zorgen bij Henk Selles en Bianca van der Weerd over het opheffen van het verbod op windmolens in de Mastenbroekerpolder
Grote zorgen bij Henk Selles en Bianca van der Weerd over het opheffen van het verbod op windmolens in de Mastenbroekerpolder © RTV Oost / Arnoud de Vries
Het weidse, natuurlijke en unieke landschap van de Mastenbroekerpolder dreigt te verdwijnen. Die zorg leeft in ieder geval bij inwoners en belangenorganisaties, nu de provincie Overijssel de deur voor windmolens open gaat zetten in het Nationaal Landschap. Het verbod op de komst van draaiende wieken wordt deze maand zeer waarschijnlijk opgeheven. "Aan een monumentaal pand mag je niks doen, maar in een landschap met die status kan blijkbaar alles."
"Kijk, daar achter zie je de kerk van Hasselt, 35 meter hoog", wijst Bianca van der Weerd vanaf het Trefpunt in Mastenbroek. "Zo'n twee kilometer daarvoor willen ze windmolens neerzetten, met een tiphoogte van 250 meter. Dat gaat midden door de polder heen, van de Kamperzeedijk richting Zwolle. Ik zou dat zo jammer vinden van het landschap."

'Geld gepompt in landschap'

Zelf woont ze aan de rand van Mastenbroek, met een panorama-uitzicht van Genemuiden, via Hasselt tot aan Zwolle. De tien windmolens waar ze naar verwijst komen uit een plan van Ondernemerskring Genemuiden. Het initiatief loopt haast parallel met het plan van de provincie om het verbod op windmolens in dit gebied op te heffen. "Ik snap het niet. De afgelopen jaren is enorm veel geld in de polder gepompt, voor de ruimte en de weidsheid. Dat wordt nu teniet gedaan. Aan een monumentaal pand mag je niks doen, maar in een landschap met die status kan blijkbaar alles."
De IJsseldelta, waarvan de Mastenbroekerpolder een groot onderdeel is, kent als een van de twintig gebieden in Nederland de status van Nationaal Landschap. Ook valt het onder het Verdrag van Faro, als toonbeeld van hoe erfgoed mensen samen kan brengen: 'Door samenwerking is de verstedelijking van de polder geremd en krijgt natuur de ruimte'.
Windmolens zijn straks geen taboe meer in de Mastenbroekerpolder

Provincie staat open voor initiatieven

De provincie wil de gestelde doelen voor het opwekken van duurzame energie halen, en kondigde deze wijziging in het coalitieakkoord al aan. "De Mastenbroekerpolder is een prachtig gebied, dat willen we bewaken", benadrukt gedeputeerde Tijs de Bree nu. "Tegelijk willen we ook kijken of er mogelijkheden zijn voor windenergie. Je kunt niet zeggen dat het nergens past. Mensen zijn bezig met energieprojecten in hun omgeving, en wij willen openstaan voor die initiatieven."

Kansrijk

De mogelijkheden voor de komst van windmolens zijn er ook daadwerkelijk, denkt de provincie. Of, zoals het provinciale bestuur schreef in antwoord op kritiek op de plannen: "Wij achten het mogelijk dat een initiatief voor windenergie in het Nationaal Landschap IJsseldelta en in het Natuurnetwerk kan voldoen aan alle te stellen randvoorwaarden. Volgens ons is het mogelijk dat op basis van zorgvuldig onderzoek en met een goede onderbouwing aangetoond wordt dat voldoende rekening wordt gehouden met alle waarden van het gebied." Daarbij benadrukt de provincie "de noodzaak om ook in deze gebieden ruimte te bieden voor de energietransitie".

Wantrouwen

Het voorgenomen besluit en de plannen van de ondernemers zorgen ondertussen al voor enorme verdeeldheid in Mastenbroek en de omgeving. Inwoners vertellen dat buren elkaar niet meer vertrouwen. De een ziet als landeigenaar kansen om tienduizenden euro's per jaar te verdienen aan de molens, anderen vrezen enorm voor horizonvervuiling en geluidsoverlast. "Als de buurman een baal hooi komt brengen, maken we normaal altijd een praatje. Inmiddels stapt hij de trekker niet meer uit", hield omwonende René Breman (van het gelijknamige installatiebedrijf) onlangs de provinciale politici voor. Hij is tegenstander van de windmolens, de buurman ziet het wel zitten.
De weidsheid van de Mastenbroekerpolder is uniek, het is Nationaal Landschap
De weidsheid van de Mastenbroekerpolder is uniek, het is Nationaal Landschap © RTV Oost / Arnoud de Vries

Weidevogels

"Als hier tien windmolens komen te staan, dan zal dat betekenen dat in een gebied van 250 hectare weidevogels vertrekken", zo benoemt Henk Selles (Agrarische Natuur Vereniging Camperland) nog een ander mogelijk gevolg. "Het unieke van de polder verdwijnt. Het zou heel bijzonder zijn als we dit achter ons gaan laten, en met één pennenstreek teniet doen." Het belang van weidevogels is groot voor agrariërs: hun verdienmodel is mede gebaseerd op gelden die ze ontvangen voor het bevorderen van het leefgebied van vogels als de grutto en kievit. "Zeker met alle ontwikkelingen, wordt dat aandeel steeds belangrijker."
Bewoonster Van der Weerd vreest dat de polder rust en weidsheid zal inleveren als er daadwerkelijk windmolens komen te staan. "Dan zijn het straks de wieken die door het landschap zoeven. Ik vind het helemaal niks."
De wijziging in het beleid van de provincie komt naar voren in de vernieuwde Omgevingsvisie, waar de regionale politici op 16 november over zullen stemmen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.