Nieuws

Meermaals alarm geslagen over situatie vrijwel blinde Paula: "Maar niemand ondernam actie"

Meerdere keren is er de afgelopen jaren alarm geslagen over Paula (50).
Meerdere keren is er de afgelopen jaren alarm geslagen over Paula (50). © RTV Oost / Jan Colijn
Meerdere keren is er de afgelopen jaren alarm geslagen over Paula (50), de nagenoeg blinde vrouw die onlangs zwaar verwaarloosd door de politie uit haar Hengelose woning werd bevrijd. Maar de klokkenluiders kregen naar eigen zeggen bij de daarvoor bedoelde instanties geen enkel gehoor. "Er gebeurde gewoon maar niets, niemand ondernam actie." Intussen leefde Paula jarenlang onder het juk van haar verslaafde vriendin en levenspartner, die nagenoeg al haar zorggeld - naar schatting tienduizenden euro's - deed opgaan aan harddrugs.
Meerdere mensen bekommerden zich over het lot van Paula, maar moesten lijdzaam toezien hoe het steeds slechter met haar ging. Haar ongeruste familie, twee vriendinnen, Paula's mentor en haar bewindvoerder en ook een mantelzorger: allen sloegen ze alarm. Bij zowel Veilig Thuis als het Zorgkantoor van zorgverzekeraar Menzis, dat het pgb-budget verstrekte. Maar de melders stuitten naar eigen zeggen op een muur. "Dit had niet veel langer moeten duren", zegt een van de mantelzorgers. "Want dan was het te laat."

Uit woning bevrijd

Zoals RTV Oost eerder vandaag meldde, werd Paula jarenlang door haar vriendin vastgehouden in haar eigen huurhuis in Hengelo. Omdat ze na een zware hersenbloeding vrijwel blind is geraakt en uiterst moeizaam kan praten, kon ze uitsluitend onder begeleiding naar buiten. En vormde zodoende een weerloze prooi voor haar vriendin en levenspartner, die vooral uit leek op haar zorggeld. Om zo haar honger naar drugs te stillen.
Een van de mensen die aan de bel trok, was een naast familielid. Omdat zij door Paula's vriendin jarenlang werd weggehouden, drong de ernst van de situatie pas echt goed tot haar door nadat Paula uit de woning was gehaald. "We hadden al lange tijd grote twijfels of haar vriendin Paula wel goed verzorgde", zegt het familielid. "Die twijfels ontstonden toen Paula ons ineens om geld ging vragen."

Melding gemaakt

De familie besloot daarop de kwestie aan te kaarten. "Dat hebben we gedaan bij haar huisarts. En ook bij het Zorgkantoor van zorgverzekeraar Menzis, dat maandelijks het pgb-budget voor Paula overmaakt. Wat de reactie was? Dat er in het kader van de pgb jaarlijks een controle plaatsheeft. Onze melding dateert alweer van een paar jaar geleden. Het lijkt erop dat het zorgkantoor het voor kennis heeft aangenomen, want vervolgens hebben we nooit meer iets gehoord. Nogmaals, wij wisten niet dat de situatie rond Paula intussen zo ernstig was."
De hereniging met haar familie was vooral één grote emotionele rollercoaster. Paula kan alleen maar huilen als haar wordt gevraagd hoe dat was. Bij de familie overheerst opluchting, maar tegelijk zijn er ook grote zorgen. "Paula heeft niet-aangeboren hersenletsel. Het gaat inmiddels al weer heel wat beter met haar, maar ze heeft nog een lange weg te gaan."

Ongeruste buurvrouw

Ook een van Paula's mantelzorgers luidde de noodklok. Onder meer bij Veilig Thuis, het meldpunt voor huiselijk geweld en mishandeling.
Aanvankelijk was Paula's levenspartner haar enige mantelzorger, maar later kwam er een extra mantelzorger in beeld. Dat werd Marion, een buurtbewoonster. Dat was circa drie jaar geleden. Mantelzorger Marion ontdekte al snel dat het niet goed zat, waarop ze alarm sloeg.

Tweede mantelzorger

Nadat Paula's levenspartner de 'lastige' Marion op een zijspoor weet te rangeren, is het Diana die vervolgens als mantelzorger aan de slag ging. "Via een vrijwilligersorganisatie kwam ik in contact met Paula. Een van de eerste dingen die ik heb gedaan, is het hele huis schoonmaken en de boel schilderen. Iets wat mijn voorganger Marion ook al had gedaan. Ik had intussen contact gehad met zowel Paula's mentor als met haar bewindvoerder. Zij bleken ook al meermaals alarm te hebben geslagen bij Veilig Thuis. Maar van daaruit bleef het stil. Het enige machtsmiddel dat de mentor en bewindvoerder nog hadden, was de pgb stopzetten. Maar daarmee zouden ze tegelijk ook Paula in grote problemen brengen."

Crackpijp

Toen Diana in een tv-kastje een pijp ontdekte, speciaal voor het roken van de zwaar verslavende drug crack, was voor haar de maat vol. Ze schakelde een kennis in, de Enschedeër Harold Busschers, die werd aangesteld als gewaarborgde hulp: iemand die wettig bevoegd is om te helpen bij het pgb-budget.
Mantelzorger Diana: "Dat was de enige oplossing die ik nog zag. Paula's familie, twee vriendinnen, de vorige mantelzorger, haar mentor en haar bewindvoerder hadden immers verspreid over meerdere jaren al diverse keren alarm geslagen. Telkens tevergeefs. Gezien Paula's toestand was voor mij duidelijk dat op hele korte termijn moest worden ingegrepen. Anders zou het te laat zijn."

Breekijzer

De ingeschakelde kennis, Harold Busschers, was niet alleen gewaarborgde hulp, maar vooral ook een breekijzer. Uiteindelijk weet hij het voor elkaar te krijgen dat Paula vorige maand door de politie uit haar huurhuis werd bevrijd en op een veilig adres werd ondergebracht. Tegen haar drugsverslaafde vriendin is op last van de officier van justitie een tijdelijk huisverbod opgelegd.
Gewaarborgd hulp Busschers zegt echter dat de kous nog niet is afgedaan. Hij wil dat de politie nader onderzoek instelt: "We gaan op korte termijn aangifte doen."
Woordvoerster Chantal Westerhoff van de politie Oost-Nederland laat weten uit oogpunt van privacy weinig over de zaak te kunnen zeggen. "Het enige wat we hierover kunnen zeggen, is dat de zaak nu in handen is van hulpverlenende instanties. Niet alleen als het gaat om het slachtoffer, maar ook wat betreft haar partner." Paula's partner werd eerder begeleid door de organisatie voor verslavingszorg Tactus.

Reactie Menzis

Een woordvoerster van Menzis laat in een reactie weten vanwege de privacy niet in te kunnen gaan op vragen over individuele verzekerden. "Wel kunnen we in het algemeen stellen dat - als bij ons meldingen over pgb-houders binnenkomen van derden, onder wie zorgverleners of familieleden - er door ons altijd contact gelegd wordt met de betrokken cliënt. Wij proberen dan een gesprek in te plannen en nemen daarover telefonisch contact op met de cliënt. Als het niet lukt om telefonisch contact te krijgen, wordt door ons een afspraak per brief verstuurd. Als dat ook niet lukt, plannen wij een niet aangekondigd bezoek in. Als mensen zorgen hebben over een medemens kunnen zij altijd contact opnemen met Veilig Thuis of de politie."

Noodklok geluid

Maar in deze zaak blijkt dus meermaals alarm geslagen. Onder anderen door Paula's mentor en haar bewindvoerder. Woordvoerster Christel Hampsink van Profez - waar zowel de mentor als bewindvoerder onder vallen - zegt vanwege de privacy niet uitvoerig op de zaak in te kunnen gaan, maar wil wel bevestigen dat de mentor en bewindvoerder inderdaad actie hebben ondernomen. "De mentor en bewindvoerder hebben naast hun verplichte taken ook hun maatschappelijke verantwoording genomen."
De mentor en bewindvoerder kregen gaandeweg argwaan dat het niet goed ging met de Hengelose. Woordvoerster Hampsink kan niet ingaan op de specifieke situatie rond Paula, maar zegt wel in zijn algemeenheid te kunnen reageren: "Als bewindvoerder en mentor ontdek je vaak als eerste patronen die mogelijk wijzen op een onveilige (financiële) situatie. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde uitgaven bij verslavingsproblematiek, cliënten die in aanraking komen met politie of justitie of cliënten die vaker dan gemiddeld om extra geld vragen."
Paula in haar element op de kinderboerderij.
Paula in haar element op de kinderboerderij. © RTV Oost / Jan Colijn
"Natuurlijk gaan wij in zo’n situatie eerst met de cliënt in gesprek voor een mogelijke oplossing. We weten echter uit ervaring dat onze vermoedens vaak niet worden bevestigd door de cliënt. Angst, bagatelliseren van de situatie, van iemand houden of zelf in de veronderstelling zijn dat er wel goed voor je wordt gezorgd, kunnen redenen zijn om de onveilige situatie te blijven ontkennen."
Hampsink stelt dat de bewindvoerder en mentor van Profez correct hebben gehandeld. "Zij zijn volhardend en doortastend geweest, ze hebben de situatie goed doorzien en vooralsnog tot een goed einde gebracht. Voorlopig zullen de bewindvoerder en mentor nog druk bezig zijn om allerlei (praktische) zaken te regelen, maar ik ben ervan overtuigd dat dat ook goed komt."
Ze zegt nu vooral te hopen dat er lering uit deze zaak wordt getrokken: "Mogelijk kunnen alle betrokken partijen hun processen aanpassen, zodat er in de toekomst in soortgelijke situaties beter en adequater kan worden gereageerd."

Reactie Veilig Thuis

In een reactie op de verklaringen dat er meermaals aan de bel is getrokken maar dat er vervolgens niets is gebeurd, laat een woordvoerster van Veilig Thuis weten niet in te kunnen gaan op individuele casussen. "In verband met ons beroepsgeheim en privacy en veiligheid van cliënten. Onze intentie is dat we altijd handelen in het belang van de cliënt. Mocht dit soms anders ervaren worden of loopt het toch anders dan bedoeld, dan is dat natuurlijk ontzettend vervelend en staan we altijd open voor een gesprek met de cliënt. Onze zorg is een veilig thuis voor iedereen in Twente. Wij zetten ons in om alle vormen van huiselijk geweld tegen volwassenen en kinderen te stoppen. Hierbij staat de cliënt centraal."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.