nieuws

Projectgroep Reevediep in Kampen kan huiswerk op tijd inleveren bij Raad van State

Onderzoek bij Reevediep
Onderzoek bij Reevediep
Het projectteam Ruimte voor de Rivier IJsseldelta heeft het huiswerk voor het project Reevediep bijna klaar. De Raad van State oordeelde drie maanden geleden dat de projectgroep niet had aangetoond dat er dringende redenen zijn waarom de hoogwatergeul er moet komen. De projectgroep kreeg twaalf weken de tijd om het huiswerk opnieuw te doen.
De Raad van State is van oordeel dat de aanleg van de hoogwatergeul alleen kan doorgaan als wordt aangetoond dat daarvoor een dwingende reden van groot openbaar belang bestaat en daarvoor geen alternatieven zijn. Bovendien moet de schade aan de natuur worden gecompenseerd.
De projectgroep gaat ondertussen door met de voorbereidende werkzaamheden. “De Raad van State heeft in haar tussenuitspraak bepaald dat we op dit moment alleen de vaarweg niet mogen aanleggen”, zegt projectmanager Jacco Zwemer. "Voor de rest van de plannen voor de hoogwatergeul Reevediep geldt het nieuwe bestemmingsplan.”

Dorp Reeve

De hoogwatergeul verbindt de IJssel met het IJsselmeer en voert bij hoogwater extra water af. Het bestemmingsplan van de gemeente Kampen zou verder de bouw mogelijk maken van het dorp Reeve met 1.300 woningen en 1.100 ligplaatsen voor boten.
De Raad van State veegde het bestemmingsplan voor het dorp Reeve definitief van tafel. De gemeenteraad van  Kampen had niet voldoende aangetoond waarom er behoefte was aan zoveel woningen. De provincie Overijssel doet nu een onderzoek naar de bovenregionale woningbehoefte in Kampen. Dat onderzoek moet in juni klaar zijn. De gemeenteraad van Kampen beslist in 2016 definitief over de woningbouw van het dorp Reeve.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.