Nieuws

Tijd dringt nu écht voor PAS-melders, 'drastische maatregelen dreigen'

Afbeelding ter illustratie
Afbeelding ter illustratie © ANP / John van der Tol
De provincie Overijssel vreest 'drastische maatregelen' te moeten nemen tegen tientallen zogenoemde PAS-melders. In een brief aan minister Van der Wal vragen Gedeputeerde Staten 'dringend om hulp omdat de tijd dringt'. Hierin staat dat de bewuste veehouderijen nog vier tot zes maanden hebben om de stikstofuitstoot omlaag te brengen, anders volgt een dwangsom.
"De provincie Overijssel wordt sinds 2018 gevraagd om handhavend op te treden tegen de stikstofuitstoot door tientallen zogenaamde PAS-melders. Keer op keer hebben wij dit categorisch geweigerd", staat in de brief. "Ondanks al onze inspanningen, bleek nog langer afzien van handhaving geen optie."

Financiële regeling

De provincie wil dat Den Haag opschiet met een financiële regeling voor PAS-melders die te maken krijgen met handhaving. "Met die compensatie kunnen zij zelf stappen zetten zoals het aanpassen van de bedrijfsvoering of het aankopen van stikstofruimte."
PAS-melders zijn bedrijven die voor de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) een melding deden bij de overheid, bijvoorbeeld van een uitbreiding. Zij hoefden daarvoor geen vergunning aan te vragen; de melding was genoeg. Maar in 2019 zette de Raad van State een streep door het overheidsbeleid en daarmee ging de hele Programmatische Aanpak Stikstof van tafel. Het kabinet beloofde met een oplossing te komen voor de PAS-melders. Ze zouden worden gelegaliseerd. Om dat te kunnen doen, moet er alleen wel eerst genoeg stikstofruimte zijn.
Daarnaast wil de provincie dat er maatregelen komen om de PAS-melders te legaliseren. Omdat de provincie dat binnen de huidige regels niet kan, moet Den Haag meehelpen, staat in de brief. "Het verwerven van stikstofruimte gaat nu moeizaam, onder meer door het verbod op staatssteun."
"Daarnaast is het legaliseren van PAS-meldingen nu niet mogelijk omdat bij gebrek aan andere maatregelen om de natuurdoelen te halen, vrijgekomen stikstofruimte eerst ten goede moet komen aan de natuur."
Ook boerenbelangenorganisatie LTO Noord voelt de deadline dichterbij komen. "Als er niet op hele korte termijn oplossingen worden gevonden, krijgen deze boeren elke drie maanden een mega dwangsom van bijna 120.000 euro. Dit betekent een catastrofe voor deze boeren", staat in een brief aan de provincie en de minister.

Failissementen

Afgelopen maart is het gehele College van Gedeputeerde Staten op bezoek geweest bij de minister, met het verzoek iets te doen voor deze PAS-melders. "Hoewel goede stappen zijn gezet, is er nog geen oplossing voor het afzien van handhaving wanneer wij daartoe worden verzocht. Hierdoor stevenen sommige bedrijven nu af op een faillissement."
Eén van de PAS-melders is Arjan, die zijn veestapel binnen een half jaar met 2/3 moet verkleinen:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.