Nieuws

Boeren Engbertsdijksvenen krijgen gelijk van Raad van State: provincie moet met nieuw plan komen

Natuurgebied Engbertsdijksvenen bij Vriezenveen
Natuurgebied Engbertsdijksvenen bij Vriezenveen © RTV Oost
Provincie Overijssel moet een nieuw plan maken voor herstel van het bijzondere hoogveen in Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen in de gemeente Twenterand. Staatsbosbeheer wil daar met toestemming van de provincie 25 hectare grond afgraven, dijken aanleggen en het grondwater vasthouden om verdroging van het natuurgebied tegen te gaan. Maar de Raad van State vernietigde vandaag het provinciale inpassingsplan en de daaraan gekoppelde ontgrondingsvergunning. De provincie heeft volgens de Raad niet onderzocht of deze maatregelen het natuurgebied ook kunnen schaden.
Het plan werd bestreden door een tiental boeren en grondeigenaren rondom het natuurgebied. Ze wezen de Raad onder meer op aantasting van de beschermde natuur door de grootschalige maatregelen die Staatsbosbeheer wil uitvoeren. Verder zijn ze bang dat hun agrarische gronden rondom het gebied te nat worden als gevolg van lekken in de ‘badkuip’ die Staatsbosbeheer wil realiseren.

Onderzoek niet nodig

Volgens de provincie was een uitgebreid onderzoek niet nodig, omdat het alleen om beheer van het gebied gaat; om de natuurwaarden te herstellen. De bezwaarmakers stelden dat het ook om een herinrichting gaat en het toegankelijk maken van het gebied voor recreatie. In dat geval is een uitgebreid natuuronderzoek wel vereist. De Raad sluit zich daarbij aan.
De provincie moet dus alsnog uitgebreid onderzoek doen naar de gevolgen van de geplande maatregelen voor de natuur. Ook moet er een nieuw plan worden vastgesteld en een nieuwe ontgrondingsvergunning worden verleend. Als daartegen ook bezwaar wordt gemaakt, zal de Raad opnieuw moeten oordelen.

Verworpen

De Raad heeft al een deel van de bezwaren tegen het vernietigde plan en de vergunning verworpen. Als de boeren diezelfde bezwaren ook aanvoeren tegen het nieuwe plan en de nieuwe vergunning, dan weten ze nu alvast dat die bezwaren weinig kans maken.
Zo voorziet de Raad geen problemen met de waterhuishouding in het gebied. De kans op vernatting van de omliggende agrarische gronden is volgens de Raad klein.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.