Werkplein Twente wil via digitalisering meer werkzoekenden aan een baan helpen

Gemeente Enschede en UWV, samenwerkend onder de naam Werkplein Twente, willen digitale technieken inzetten om meer werkzoekenden in Twente aan het werk te helpen. Daartoe worden twee pilots gestart

Enschede kent een hoog werkloosheidpercentage van 16,2% en wil dat omlaag brengen. Onder twee groepen werkzoekenden met een bijstandsuitkering wordt onderzocht of digitalisering kan bijdragen aan het vergroten van de kansen op een baan en de werkzoekende daarbij meer de touwtjes in eigen handen te geven. Op basis van kennis, ervaring, talenten en kwaliteiten krijgt de werkzoekende van Werkplein dagelijks op zijn smartphone of computer informatie aangeboden die voor hem relevant is. Deze aanpak is gebruikelijk in de commerciële sector om tot betere resultaten te komen.

Tegelijkertijd start Werkplein Twente een tweede pilot. Werkzoekenden en hun werkcoaches krijgen daarin een intensieve training en begeleiding om de huidige digitale middelen en systemen van UWV zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten bij het matchen van werkzoekenden met werkgevers. Met als doel het zoekgedrag en vindbaarheid van werkzoekenden op de arbeidsmarkt te optimaliseren.

Beide pilots maken deel uit van het programma Digitale Innovatie Arbeidsmarkt en gaan volgende maand van start. Het Center for e-Government Studies van de Universiteit Twente is als onafhankelijke partij aangehaakt om de werkwijzen en resultaten van de pilots te beoordelen. 

Uitvoering van economisch actieplan Twente Werkt!
De gemeente werkt op dit moment samen met negen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid, aan de uitvoering van het economisch actieplan Twente Werkt! Tegelijk doet de gemeente een groter beroep op de eigen kracht van mensen. Meer Enschedeërs zelfvoorzienend laten zijn en naar vermogen aan het werk, heeft samen met de investeringen in de economie de hoogste prioriteit.


Wethouder Patrick Welman: "Deze pilots helpen daarbij, mensen krijgen meer regie op hun zoektocht naar werk. Als gemeente zijn we heel benieuwd naar de uitkomsten. Uit cijfers blijkt namelijk dat er werkgelegenheid is, maar dat een goede match tussen werkgevers en werkzoekenden moeilijk te realiseren is. De gemeente heeft het vergroten van de zelfredzaamheid van de werkzoekenden en het duurzaam aan het werk krijgen van mensen als collegespeerpunten benoemd. In deze pilots willen we die twee werelden combineren. Met als resultaten: versterking van het zelfbeeld, welzijn en eigen kracht van de werkzoekende; een optimale match tussen ondernemers en werkzoekenden en een maximale uitstroom van bijstandsuitkering naar betaald werk."

Meer over dit onderwerp:
werkzoekenden pilot Enschede Nieuws
Deel dit artikel:

Reageren