Nieuws

Primeur: Almelo wil online oproerkraaiers de mond snoeren en legt regels vast

Het stadhuis in Almelo
Het stadhuis in Almelo © RTV Oost / Kevin Drieze
Een landelijke primeur voor Almelo. Zij is namelijk de eerste gemeente die de online openbare ordeverstoring vastlegt in lokale regelgeving. Hiermee wil Almelo voorkomen dat oproerkraaiers op sociale media anderen mobiliseren tot ongeregeldheden in de gemeente.
Die regelgeving is vastgelegd in een zogeheten Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In een APV worden alle gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid opgenomen.
“Een moderne overheid moet ook online kunnen optreden. Deze bepaling helpt ons bij het veilig houden van onze stad. Dat is waar ik dit voor doe”, stelt burgemeester Arjen Gerritsen.

Digitale opruiing

Steeds vaker wordt er online opgeroepen tot demonstraties of andere bijeenkomsten die mogelijk tot ongeregeldheden leiden, ziet ook de gemeente Almelo. Kijk maar naar de avondklokrellen en de boerenprotesten, waar ook Almelo mee te maken heeft gehad.
“Online oproepen via apps, sociale media of internet kunnen leiden tot fysieke verstoringen van de openbare orde. We moeten daarop voorbereid zijn. Ik vind het daarom van groot belang dat de bestuursrechtelijke bevoegdheden van burgemeesters aansluiten bij de elkaar snel opvolgende digitale ontwikkelingen", zegt burgemeester Gerritsen.
Almelo gaat online opruiing aanpakken

Dwangsom

Door deze 'online openbare ordeverstoring' vast te leggen in de APV, kan Almelo de personen die opruiende oproepen plaatsen, verzoeken deze te verwijderen.
Ook kan er nog een stap extra gezet worden: de burgemeester kan een dwangsom opleggen. In dat geval kan er een boete worden opgelegd als er geen gehoor wordt gegeven aan het verwijderen van de opruiende tekst.

Gevoelig

Landelijke gezien worstelen gemeenten al langer met het probleem. Ze willen bij opruiende online teksten wel ingrijpen, maar weten niet hoe. Daarom is er onlangs onderzoek gedaan naar wat gemeenten wél kunnen doen. Hieruit komt naar voren dat gemeenten binnen hun APV ruimte hebben om daar ook regels voor online gedrag aan toe te voegen.

Openbare orde handhaven

"Die elementaire grondrechten mogen alleen nooit een vrijbrief zijn voor ongeregeldheden”, benadrukt burgemeester Gerritsen. “Het gaat hier dus om bestuursrechtelijk optreden om de openbare orde te handhaven. Als er bij een ordeverstoring strafbare feiten worden gepleegd, blijft het uiteraard aan het Openbaar Ministerie om daar strafrechtelijk tegen op te treden.”
Het is volgens Gerritsen overigens niet de bedoeling dat de gemeente zelf sociale media gaat monitoren. "Die taak ligt bij de politie, waar het Team Openbare Orde Inlichtingen (TOOI) dat zal doen. Wanneer zij signalen ontvangt die wijzen op een verstoring van de openbare orde, zal de gemeente daarover worden ingelicht", zegt Gerritsen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.