Nieuws

Strijd tussen bewoners en huurbaas in Steenwijk nog niet gestreden: "Consequent misbruik van huurders"

Voormalig ouderencomplex De Vijverhof in Steenwijk
Voormalig ouderencomplex De Vijverhof in Steenwijk © RTV Oost
Heeft een bruikleenovereenkomst dezelfde juridische waarde als een huurcontract? Dat is de vraag die centraal staat in het conflict tussen de bewoners en de beheerder van het 'formeel leegstaande' voormalig ouderencomplex Vijverhof in Steenwijk. Een ogenschijnlijk simpele, juridische vraag. Maar dat bleek vandaag in de rechtbank toch ingewikkelder dan gedacht.
Het draait allemaal om de huurcontracten van tien antikraakbewoners van voormalig ouderencomplex Vijverhof in Steenwijk. Dat complex is in eigendom van vastgoedontwikkelaar Queenstaete 2 BV in Den Haag en het beheer van het pand is uitbesteed aan Aandacht Vastgoed BV.
Volgens de bewoners maakt de beheerder consequent misbruik van haar huurders, door hen onder meer te verplichten om klussen te doen in opdracht van de beheerder. Als huurders die opdrachten weigeren, dan wordt gedreigd met directe huisuitzetting.
Verder zou de beheerder borgsommen niet terugbetalen en er zou er worden gesjoemeld met energierekeningen. Het beleid van de beheerder kenmerkt zich volgens de huurders door onvoorspelbaarheid. Bewoners zeggen te worden gechanteerd en uitgebuit, er zou vaak sprake zijn van misleiding of het niet nakomen van afspraken en beloftes.

Huuropzeggingen

De huurders startten dit kort geding omdat alle bewoners onlangs een huuropzegging hebben gekregen. Die opzegging zou voortkomen uit de aanstaande verkoop van het complex. De nieuwe eigenaar zou het gebouw 'veegschoon' en vrij van huurders willen overnemen.
Volgens de huurders is die opzegging onrechtmatig, omdat daarmee de huurrechten niet gerespecteerd zouden worden. Bovendien is het leven in de Vijverhof al niet zoals het zou moeten zijn. Advocaat Prins betoogt namens de bewoners dat de vastgoedbeheerder meer dan incidenteel een grove inbreuk pleegt op het woonrecht, het recht op familieleven en het recht op privacy. De beheerder zou te pas en te onpas met een lopersleutel appartementen betreden, zonder de bewoners vooraf op de hoogte te stellen.
De bewoners vragen zich ook af waarom zij het pand uit moeten, terwijl dagelijks nieuwe bewoners het pand betreden. Het zou gaan om enkele tientallen arbeidsmigranten. Aandacht Vastgoed BV beweert dat het object beveiligd moet blijven en dat zij daarom de arbeidsmigranten toelaat. "Dus die arbeidsmigranten moeten de veiligheid garanderen?", vraagt de rechter. De beheerder bevestigt dat.

Boete

Advocaat Prins stelt dat de beheerder geen boete zou mogen opleggen als huurders niet op de uiterste datum de woning hebben verlaten. Voor iedere dag dat een huurder zijn woning niet verlaten heeft, wordt in de contracten een boete genoemd van 500 euro.
Bovendien zijn volgens advocaat Prins de maandelijkse betalingen aan de beheerder hoger dan een onkostenvergoeding voor bruikleen. Sommige huurders betalen enkele honderden euro's per maand. Daardoor kan in redelijkheid niet gesproken worden van een onkostenvergoeding.
De rechter vraagt zich af op basis waarvan Aandacht Vastgoed BV is gerechtigd de bewoners de huur op te zeggen, als het gebouw feitelijk eigendom is van Queenstaete 2 BV. De rechter vraagt de huurders in persoon hoe zij aankijken tegen 'het juridisch rookgordijn dat de tegenpartij op werpt'. "De eigenaar is niet aanwezig om toelichting te gevenen er is geen nieuwe eigenaar dus over plannen in de toekomst is ook niks bekend."

Bruikleenovereenkomst

Volgens de leegstandsbeheerder kreeg Aandacht Vastgoed BV op 30 september jl een brief van de eigenaar Queenstaete 2 BV, waarin werd aangekondigd dat het gebouw verkocht is. Volgens Aandacht Vastgoed BV was het een logische stap om vervolgens de huurders een opzegging te sturen. Advocaat Meijer van Aandacht Vastgoed BV betwist dat er sprake zou zijn van huurcontracten.
Meijer benadrukt dat vastgoedeigenaar Queenstaete 2 BV geen vergoedingen ontvangt van de huurders en ook niet van de leegstandsbeheerder. Queenstate 2 BV betaalt Aandacht Vastgoed niet voor het leegstandsbeheer. "Queenstaete 2 BV geeft het gebouw 'om niet' in beheer bij Aandacht Vastgoed BV. Aandacht BV brengt vervolgens alleen bemiddelingskosten in rekening."
De maandelijkse betalingen van huurders zijn volgens de advocaat gericht op behoud en onderhoud van het pand en alles wat daarbij hoort, zoals netwerkverbindingen. De vergoeding die huurders maandelijks overmaken, wordt volgens Aandacht Vastgoed gebruikt voor secretariële kosten, calamiteitenkosten, reparaties aan het pand en andere onkostenposten.

Sociaal probleem in Steenwijk

De voorzieningenrechter constateert dat de stad Steenwijk wordt opgezadeld met een enorm sociaal probleem als er ineens een groot aantal mensen op straat komt te staan. "Dat is zeker geen wenselijke uitkomst van dit geding."
De rechter wijst op de lange periode dat het pand leeg staat en vraagt advocaat Meijer of de verkoop niet uitgesteld zou kunnen worden. "Want hoe groot is het belang van leeg en ontruimd opleveren op 15 december als het pand al jaren leeg staat en de gemeente Steenwijk nog met planvorming bezig is?"
De bewoners eisen dat ze huurbescherming krijgen en dat de huuropzegging althans voorlopig wordt afgeblazen. De tegenpartij Aandacht Vastgoed BV verzoekt de rechter om eisers ieder afzonderlijk te verplichten om binnen drie dagen na uitspraak van de rechter het pand te verlaten. Doen zij dat niet, dan geldt een dwangsom van 500 euro per dag met een maximum van 25.000 euro. De leegstandsbeheerder vindt bovendien dat de huurders de kosten moet dragen voor dit kort geding.
Alle aantijgingen van bewoners over onder meer uitbuiting en chantage zijn volgens advocaat Meijer 'compleet verzonnen'. De beheerder moet volgens haar advocaat te allen tijde de appartementen binnen kunnen treden, bijvoorbeeld in geval van brand. Geïnteresseerde ouders en andere bewoners in de zaal moeten lachen om het verweer van Aandacht Vastgoed BV.
De rechter neemt een een week om de ingewikkelde kwestie te overwegen, de uitspraak volgt op 8 december.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.