Nieuws

Minister wil zich niet bemoeien met 'stinkfabriek' in Steenwijk

Entree van de biomassacentrale Ice Bear in Steenwijk
Entree van de biomassacentrale Ice Bear in Steenwijk © RTV Oost
Minister Jetten (Klimaat en Energie) wil zich niet mengen in de discussie over de overlast rond de biomassacentrale in Steenwijk. Dat blijkt uit zijn beantwoording van Kamervragen die gesteld werden door Wybren van Haga (Groep Van Haga). "Die taak ligt bij gemeente en provincie."
Tweede Kamerlid Van Haga stelde zijn vragen naar aanleiding van de toenemende onrust bij omwonenden van de biomassacentrale Ice Bear in Steenwijk. Mensen daar ervaren een enorme overlast van (fijn)stof, geluidhinder en misselijkmakende stank.
Van Haga wilde onder meer weten waarom de biomassacentrale, door Van Haga stinkfabriek genoemd, in bedrijf blijft terwijl deze bewezen overlast veroorzaakt. Minister Jetten antwoordde dat de samenwerking tussen rijksoverheid, gemeenten en provincies belangrijk is voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het realiseren van gezondheidswinst.

'Schone Lucht Akkoord'

"In het kader van het Schone Lucht Akkoord werkt het Rijk daarom samen met gemeenten en provincies aan het verminderen van luchtvervuiling. Zo is de Kamer in augustus 2022 geïnformeerd dat het Rijk de emissiegrenswaarden voor biomassacentrales aanscherpt. Dit zal een verwachte emissiereductie hebben op onder meer stof, stikstofoxide en ammoniak en andere stoffen die een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit."
Biomassacentrale IceBear in Steenwijk
Biomassacentrale IceBear in Steenwijk © RTV Oost
Minister Rob Jetten meldt dat gemeenten via het bestemmingsplan (straks het omgevingsplan) gebieden kan aanwijzen waar geen of juist wel biomassacentrales gebouwd mogen worden. Het toezicht ligt bij gemeente en provincie, die kunnen ook handhaven als het bedrijf de regels overtreedt.

Geen bemoeienis mee

Om die reden wil Rob Jetten zich ook niet bemoeien met de besluitvorming rond de biomassacentrale in Steenwijk. "De regering schetst de kaders waarbinnen bedrijven biogrondstoffen kunnen gebruiken. Maar het is aan gemeente en provincie om vergunningen te verlenen, toezicht te houden en als het nodig is ook om het handhaven op het moment dat een bedrijf de regels overtreedt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.