Nieuws

De Lutte ziet komst windmolens niet zitten: "Waar is onze lokale overheid om ons te steunen?"

Thom Weterings en Gerald Notkamp voor windmolens nabij grensovergang Poppe in Duitsland
Thom Weterings en Gerald Notkamp voor windmolens nabij grensovergang Poppe in Duitsland © Dewi Wender
Bewoners van De Lutte voelen zich in de steek gelaten door gemeente Losser, nu de gemeente de provincie de vrije hand geeft in het windmolenbeleid in de gemeente. "Waar is onze lokale overheid om ons te steunen?" Vanavond worden omwonenden voor het eerst door de provincie bijgepraat op een speciale informatiebijeenkomst over de windmolenplannen.
"Ons verzet richt zich niet alleen op De Lutte, maar op heel Noordoost-Twente", vertelt Thom Weterings van Stichting Behoud Twents Landschap. Hij verzet zich al vier jaar samen met omwonende Gerald Notkamp tegen de komst van vier windturbines in Nationaal Landschap Noordoost-Twente nabij grensovergang De Poppe met Duitsland.
Thom Weterings en Gerald Notkamp maken zich zorgen over de komst van vier windmolens
Het college van gemeente Losser besloot geen windbeleid vast te stellen, omdat de provincie al in een vroeg stadium aangaf de gemeente te overrulen. De gemeente zei bewoners wel toe dat er draagvlak moet zijn voor de komst van deze windturbines.
"Nadat de eerste windenergie-ondernemers bij ons in de buurt langskwamen, hebben we de gedeputeerde uitgenodigd om hem te vertellen dat wij geen windmolens op 440 meter afstand van onze huizen willen. Sindsdien is er geen contact meer geweest met bewoners", vertelt Notkamp.

Bijeenkomst voor inwoners

Daar komt vanavond verandering in. De provincie Overijssel heeft een bijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomst wil de provincie Overijssel bewoners informeren en bespreken hoe Luttenaren voor de helft eigenaar kunnen worden van het hele windmolenproject.
"De bedoeling is om het eerste deel van de bijeenkomst aandacht te besteden aan de vraag hoe we financieel mee kunnen doen." Die vraag hoef je niet aan ons te stellen, want niemand wil meedoen. Het enige waar het ons om gaat is maatschappelijk draagvlak en acceptatie”, zegt Weterings.

Draagvlak

Een ruime meerderheid van de inwoners van Noordoost-Twente vindt dat energie duurzaam moet worden opgewekt. Dit bleek uit een enquête waaraan ruim tweeduizend mensen uit de gemeenten Oldenzaal, Dinkelland, Tubbergen en Losser meededen. Driekwart van ondervraagden vindt dat gemeenten zich moeten inzetten voor het opwekken van duurzame energie.
De vier gemeenten werken in Noordoost-Twente samen aan een plan om genoeg groene energie op te wekken. Onderdeel hiervan is het voorstel van 18 windturbines waarvan er vier aan de Zandhuizerweg in De Lutte gepland staan.
Stichting Behoud Twents Landschap startte een petitie tegen de komst van deze windmolens. Deze is ruim vierduizend keer ondertekend. Thom Weterings vindt dat de windturbines het karakteristieke karakter van het Twentse landschap verstoren en vraagt zich af of er draagvlak is voor de komst van deze windmolens.

Windturbines in Nationaal Landschap

Voordat het mogelijk is om windturbines in Nationaal Landschap Noordoost-Twente te plaatsen, heeft de provincie de omgevingsvisie moeten wijzigen. Dat is een ambtelijk stuk waarin staat hoe de omgeving eruit moet zien en wat wel en niet mag.
Zo staat erin dat er geen windmolens geplaatst mogen worden. Provinciale Staten heeft een uitzondering gemaakt voor een aantal plekken aan de randen van dat gebied, waaronder de Zandhuizerweg.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.