Nieuws

Emotionele informatieavond over windmolens in De Lutte

Een grote opkomst bij de informatiesessie over windmolens in De Lutte
Een grote opkomst bij de informatiesessie over windmolens in De Lutte © RTV Oost
Vooraf waren de messen van de tegenstanders van windmolens bij De Lutte al geslepen. De provincie, de gemeente en initiatiefnemers werden openlijk aangevallen op de plannen voor vier windmolens rondom het dorp. De provincie kwam de omwonenden en inwoners vanavond informeren over de voorgenomen plannen en zocht naar verbinding en draagvlak. Maar dat kwam niet echt op gang.
Het was eigenlijk de bedoeling om na de introductie in groepen uiteen te gaan om de verschillende tafels met experts vragen te kunnen stellen. Maar dat voorstel werd openlijk zwaar bekritiseerd en gewantrouwd. Gerald Notkamp, die namens omwonenden het woord voert, eiste dat alle vragen en onderdelen met de hele zaal besproken zou worden. Een eis die uiteindelijk door onder andere gedeputeerde Thijs de Bree werd ingewilligd.
Ondanks de kritische vragen en verwijten vond gedeputeerde Thijs de Bree de avond geslaagd. "Je ziet dat de mensen echt betrokken zijn bij het onderwerp. Het gaat over hun eigen leefomgeving en ik denk dat het goed is geweest om langere tijd met de hele zaal het gesprek te voeren dan in deelgroepjes", zegt de Bree.

Lokaal eigendom

Thom Weterings van Stichting Behoud Twents Landschap telde een kleine overwinning. "Maar we moeten nu niet de illusie hebben dat we de strijd gewonnen hebben. Maar zoals er net ook gezegd werd, we gaan tot het gaatje. Tot aan de Raad van State als het moet. En dat zal het proces aanzienlijk vertragen."
Het tekent hoe de tegenstanders er in staan. Gedeputeerde de Bree begrijpt het wel maar zegt ook: "Voor de energietransitie heb je van alles nodig. Biomassa, zonnepanelen, geothermie maar ook windmolens. Als provincie hebben we gezegd dat windmolens hier mogelijk zijn, maar we vinden het ook belangrijk dat burgers hierin mee kunnen participeren. Het lokaal eigendom willen wij voor minimaal de helft terug zien in dit project."
Kaartje met de beoogde locaties voor windmolens
Kaartje met de beoogde locaties voor windmolens © RTV OOst

Onderzoek

Thom Weterings heeft nog een sprankje hoop dat het beleid gaat veranderen. "Er zijn bijna verkiezingen en dan worden worden de kaarten opnieuw geschud. Ik hoop dat er dan wel prioriteit gegeven wordt aan draagvlak en er een ander beleid gevoerd gaat worden ten aanzien van windmolens in Twente en Salland", zegt Weterings.
De Bree benadrukt dat de informatieavond nog helemaal aan het begin ligt. "Er ligt een aanvraag, dat is het begin, en dan begint het hele proces pas. Dan gaan we alles uitzoeken. Hoe zit het met de luchtkwaliteit, hoe zit het met stikstofruimte, geluid, veiligheid en over natuur. Afhankelijk wat daar uit komt kunnen we wel of niet een vergunning afgeven.
Later op de avond gingen de mensen toch in groepen uiteen en kwam het gesprek op gang. Niet iedereen zette zijn of haar hakken in het zand. "Er komen ook mensen op mij af die zeggen, we moeten toch aan de energietransitie beginnen, het is niet altijd leuk maar hoe kunnen we er samen uitkomen?", constateerde de Bree.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.