Nieuws

Staatstoezicht keurt NAM-rapport over injectie van afvalwater in Twente af

Afvalwater van de NAM gaat via een transportleiding van Schoonebeek naar Noordoost-Twente
Afvalwater van de NAM gaat via een transportleiding van Schoonebeek naar Noordoost-Twente © RTV Oost
De Nederlandse Aardolie Maatschappij moet haar huiswerk beter doen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft een evaluatierapport over de injectie van chemisch afvalwater in de diepe bodem van Noordoost-Twente afgekeurd. De toezichthouder vindt onder meer dat de NAM in het rapport moet opnemen hoeveel overlast veroorzaakt wordt bij omwonenden van de NAM-lokaties in Twente. "Wat we hebben gezien is dat de omgeving zich niet gehoord voelde. Er zijn zelfs mensen verhuist vanwege de werkzaamheden van de NAM", aldus directeur Toezicht Pieter van den Bergen.
De injectie van afvalwater in de diepe bodem van Noordoost-Twente gebeurt sinds 2011. Vanwege de aanhoudende kritiek op het lozen van chemisch vervuild afvalwater in de bodem, zonder dat dat water wordt gezuiverd, verplichtte toenmalig minister Kamp van Economische Zaken de NAM in 2012 om iedere zes jaar in een rapport te evalueren of injectie nog steeds de best beschikbare techniek is.
Ook dit jaar moest de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) weer zo'n evaluatierapport inleveren en deze is nu afgekeurd door het Staatstoezicht op de Mijnen. In het rapport worden wel alternatieven beschreven voor het lozen van afvalwater maar er is onvoldoende onderzoek gedaan naar de risico's van die alternatieven.

'Beter onderzoek naar veiligheidsrisico's'

"Om iets te kunnen vinden van die alternatieven moet je de volledige informatie hebben. We zien dat een aantal milieurisico's en veiligheidsrisico's niet voldoende onderzocht zijn." Directeur Toezicht van SodM wil het oliebedrijf twee maanden geven om alsnog met een goed en compleet rapport te komen. "Het is belangrijk om een goed rapport te hebben, omdat we anders niet weten waar we over praten."
Het Staatstoezicht heeft meer kritiek. De overlast voor omwonenden moet veel beter in kaart gebracht worden. Juist in Twente is veel onrust geweest over de injectie van afvalwater.

'Er zijn zelfs mensen om verhuisd'

"Wat we gezien hebben is dat de impact voor omwonenden heel groot was. Dat had te maken met geluidsoverlast, maar ook met veiligheidsvraagstukken waar mensen geen duidelijkheid over kregen. Mensen wisten niet waar ze terecht moesten om hun zorgen kenbaar te maken. En als er helemaal niemand voor jou opkomt, dan geeft dat een gevoel van onveiligheid."
"Rondom de NAM-lokaties zijn zelfs mensen verhuist om die reden. Het (Van den Bergen bedoelt het werk van de NAM, red.) heeft dus heel veel met die omgeving gedaan. Wij vinden dat zo'n zwaar punt, dat zou altijd een vast onderdeel van zo'n studie moeten zijn."
De fouten in Twente willen we in de toekomst niet meer terug zien.
Pieter van den Bergen, directeur Toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen
Het afvalwater is afkomstig uit de oliewinning in Schoonebeek. Die oliewinning ligt momenteel stil omdat de NAM moeite heeft om de hoeveelheid giftige stoffen in dat water onder controle te krijgen. Staatsecretaris Vijlbrief van mijnbouw wil niet dat de injectie van afvalwater in Twente opnieuw wordt opgestart.
Vijlbrief is met de NAM in overleg om het water voortaan te injecteren in de bodem waar de olie ook vandaan komt. Het proces voor die verhuizing is in volle gang maar een vergunning daarvoor is nog niet aangevraagd.

Drenthe

Ook voor Drenthe is dit rapport van belang. Volgens directeur Van den Bergen moeten ook de inwoners van Schoonebeek kunnen rekenen op transparante informatie, over wat er onder hun voeten in de bodem zal worden gepompt. "De fouten die in Twente zijn gemaakt willen we in de toekomst niet meer terug zien."
De NAM reageerde schriftelijk: "Ons doel is veilige oliewinning. De behandeling van productiewater maakt gebruik van de best beschikbare techniek. Daarbij horen goede afspraken met de lokale omgeving, met aandacht voor overlast bij onderhoud, maar ook voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten van deze activiteiten."
In deze video een uitgebreidere uitleg van SodM-directeur Toezicht Pieter van den Bergen:
Pieter van den Bergen, directeur Toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen over het afgekeurde NAM-rapport

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.