Nieuws

Miljoenen euro's moeten meer biologische boeren opleveren

Koeien in de wei
Koeien in de wei © RTV Oost
Om de biologische landbouw te laten groeien in Nederland komt er de komende twee jaar 26 miljoen euro beschikbaar om onder meer de markt aantrekkelijker te maken. Ook komt er een bewustwordingscampagne. Consumenten worden zo aangespoord om vaker te kiezen voor biologische producten, ook moet biologisch voedsel een betaalbare optie zijn. Voor boeren moet het makkelijker en financieel aantrekkelijker zijn om om te schakelen.
Nederland wil in 2030 het aandeel biologische boeren laten groeien van nu 4 procent naar 15 procent. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert gesprekken met zowel leveranciers, banken, supermarkten en boeren zelf om de biologische landbouw te versterken. Het wordt onderdeel van het nog af te sluiten Landbouwakkoord dat landbouwminister Adema heeft aangekondigd. In het Actieplan Biologische Landbouw omschrijft de minister de stappen die LNV wil zetten om de bio-landbouw te vergroten en te versterken.

'Markt is nog klein'

"Biologische landbouw is een vorm van duurzame landbouw dat op veel vlakken een positieve impact heeft: minder stikstofuitstoot, meer biodiversiteit, schoner water, gezondere bodems en meer dierenwelzijn. Het Biologische Actieplan draagt bij aan de ontwikkeling naar een duurzaam voedselsysteem en aan de Green Deal van Europa", reageert Adema. Biologisch voedsel moet voor een eerlijke prijs voor zowel consument als boer geproduceerd worden.
De minister zegt dat biologische boeren al jarenlang laten zien dat het een realistische en rendabele manier van duurzaam voedsel verbouwen is. De markt is echter nog klein en de omschakelkosten groot.

Bioboeren onder druk

Vorige week berichtte RTL Nieuws nog dat bioboeren onder druk staan door de afnemende vraag in Nederland en Duitsland. Om die vraag te stimuleren gaat LNV actief met andere partijen aan de slag om versneld de afzetmarkt van biologische producten te vergroten.
Daarin kijkt de minister ook nadrukkelijk naar de ketenpartijen zoals supermarkten, banken en toeleveranciers. "We zullen het samen moeten doen, niet alleen vanuit de markt laten komen. De balans tussen vraag en aanbod moet ook behouden blijven, teveel aanbod drukt de opbrengst van biologische producten. Daarom stropen we zelf de mouwen op om met elkaar werk te maken van meer biologische landbouw."

Van gangbare naar biologische boer

De omschakeling van gangbare naar biologische landbouw is voor een boer een grote en vaak dure stap volgens het ministerie. Ook kan het lastig zijn betaalbare grond te vinden die geschikt is voor biologische landbouw. LNV verlengt daarom het Investeringsfonds Duurzame Landbouw tot en met juni 2023. Hiermee kunnen boeren een financiering krijgen met gunstige voorwaarden. Ook komt er een landelijke helpdesk waar boeren die de omschakeling willen maken, terecht kunnen met vragen over regelgeving, vernieuwingen en financieringsmogelijkheden.
Op het gebied van grond herziet het ministerie het pachtsysteem, langdurige pachtcontracten worden de nieuwe standaard. Dat geeft boeren meer zekerheid. Ook gaat het Rijksvastgoedbedrijf vanaf de zomer van 2023 financieel voordeel geven aan duurzamere pachters. Ten slotte wordt gekeken naar het gebruik van landschapsgrond, een tussenvorm van natuur- en landbouwgrond.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.