nieuws

Tubbergen en provincie Overijssel maken zorgen kenbaar over afvalwaterinjectie

Aanbieden vragen aan minister Kamp
Aanbieden vragen aan minister Kamp
Gedeputeerde Ineke Bakker van de provincie Overijssel en wethouder Erik Volmerink van Tubbergen hebben vanmiddag in Den Haag de zorgen van inwoners kenbaar gemaakt over de afvalwaterinjectie in de voormalige gaswinputten in Noordoost-Twente.
De zorgen zijn geformuleerd in vragen aan minister Kamp. Deze vragen van inwoners zijn de afgelopen maanden op informatiebijeenkomsten verzameld.
Bakker en Volmerink: "De inwoners van Noordoost-Twente maken zich grote zorgen over hun veiligheid en over het milieu. Ze willen weten wat er onder hun voeten gebeurt en of ze gevaar lopen. Ook willen ze beter en sneller door de NAM worden geïnformeerd in geval van calamiteiten.”

Zorgen gevoed door recente incidenten

De zorgen worden gevoed door recente incidenten zoals de bodemdaling ter plaatse van een voormalige gaswinlocatie in Rossum, de ernstige vervuiling door lekkage van olie uit een ondergrondse opslag in Amtsvenn en de lekkage uit een transportleiding van afvalwater in Holtheme bij Hardenberg. De bevindingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de verhouding tot de belangen van de bevolking bij de gaswinning in Groningen geven eveneens aanleiding tot bezorgdheid.
In totaal zijn circa 145 vragen binnengekomen. Deze lopen uiteen van technische vragen over bijvoorbeeld nieuwe inzichten rondom de verwerking van het afvalwater en de risico’s die er zijn voor veiligheid en milieu, tot politiek-bestuurlijke vragen over het maatschappelijk belang van de oliewinning in Schoonebeek waar het afvalwater vandaan komt. De provincie, gemeenten en het waterschap hebben de vragen gebundeld en met een begeleidende brief aangeboden aan minister Kamp.

Vertegenwoordiging van de Stuurgroep Afvalwaterinjectie

Gedeputeerde Bakker en wethouder Volmerink vertegenwoordigden in Den Haag de Stuurgroep Afvalwaterinjectie, waarin de gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal, het waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel samenwerken. De provincie, gemeenten en het waterschap dringen er bij de minister op aan om mogelijke veiligheidsrisico’s en de technische ontwikkelingen in de afgelopen jaren en het evaluatieonderzoek versneld te laten uitvoeren.
De vragen die leven bij de bewoners over de injectie van productiewater in Tubbergen verdienen zorgvuldige en spoedige beantwoording, zo reageerde minister Kamp op het overbrengen van de zorgen. "Wij gaan er direct mee aan de slag en zijn voornemens om binnen twee maanden met een reactie te komen. Daarnaast zal ik de NAM verzoeken om de vragen te betrekken in het periodieke evaluatieonderzoek, dat wordt uitgevoerd in het kader van de verleende vergunning."
Mede op verzoek van EZ worden voorbereidingen getroffen om het onderzoek snel van start te laten gaan. Om zeker te stellen dat de evaluatie goed wordt uitgevoerd, gaat minister Kamp de onafhankelijke onderzoeksinstituten RIVM en Deltares vragen om de conclusies en aanbevelingen van de NAM te toetsen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.