Nieuws

Afschieten ganzen rond natuurgebieden verboden door rechter; Overijssel naar Raad van State

Brandganzen, die net als kolganzen en grauwe ganzen niet mogen worden afgeschoten rond bepaalde natuurgebieden in Overijssel
Brandganzen, die net als kolganzen en grauwe ganzen niet mogen worden afgeschoten rond bepaalde natuurgebieden in Overijssel © ANP / Hollandse Hoogte / Sander Koning.
Mogen ganzen afgeschoten worden rond natuurgebieden in Overijssel? De rechtbank vernietigde onlangs een afgegeven vergunning daarvoor, waardoor ganzen vrij spel krijgen. Tot ongenoegen van de provincie, die in beroep gaat bij de Raad van State. "De impact op ondernemers is enorm."
Ze zijn de grootste schadeveroorzakers aan landbouwgrond: ganzen. Specifiek de grauwe, kol- en brandgans. Landen ze op het perceel van een boer, dan kan de schade op jaarbasis oplopen richting tienduizenden euro's. In Overijssel kwam de schade in 2021 uit op zo'n 1,8 miljoen euro. En dus geeft de provincie toestemming om de watervogels te verjagen door jagers. Maar de rechtbank zette een dikke streep door die jachtvergunning rond natuurgebieden in de wintermaanden.

Gevolgen niet meegewogen

De Faunabescherming had de zaak samen met de Vogelbescherming aangespannen en kreeg gelijk van de rechters. De stichting voerde onder meer aan dat Overijssel niet duidelijk had gemaakt welke gevolgen het bejagen van ganzen heeft op andere vogels, dieren en de Natura2000-gebieden. "Er is onvoldoende zekerheid verkregen dat het project (afschot ganzen, red.) de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten", zo stelt de rechtbank in de uitspraak. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk of kraanvogels verstoord worden door de jagers.
De zaak draait om de vergunning om van 1 oktober tot 1 maart ganzen te verjagen rond Natura2000-gebieden in Overijssel, zoals de Sallandse Heuvelrug, Weerribben en Uiterwaarden van de IJssel, het Zwarte Water en de Vecht. Dat mocht tot maart 2024, maar die toestemming moet Overijssel nu dus gedwongen intrekken.

In beroep

Toch gaat de provincie een poging wagen om de uitspraak van de rechtbank te verwerpen, gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher gaat in beroep bij de Raad van State. Dat vertelde hij vandaag in een commissievergadering na vragen van de Partij voor de Dieren (PvdD).
"De rechtbank maakt een hele strikte afweging op het gebied van bescherming van soorten en dieren. Maar voor ons telt ook een andere afweging mee: de impact op ondernemers in het gebied. Dit betekent dat er enorme zones komen waar niks kan gebeuren. Die afweging is onvoldoende gemaakt door de rechtbank, vinden wij."

'Vernietigend rapport'

Om de blik van deskundigen te kunnen raadplegen, vroeg de rechtbank de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak om een rapport. En de rechtbank volgt dat advies. "Een vernietigend rapport", zo stelde Luuk Folkerts (PvdD) tijdens de vergadering vandaag. De stap van de provincie om naar de Raad van State (RvS) te gaan, kan hij dan ook moeilijk volgen.
Ten Bolscher haalt hoop uit een andere uitspraak van de RvS, over de provincie Friesland. "Een soortgelijke zaak, en daarin ging de RvS mee in het verhaal van de provincie. Dat bewijst dat de kans heel reëel is dat de RvS tot een ander besluit komt dan de rechtbank."

Overijssel vaker op vingers getikt

Ook in 2015 haalde de rechter al een jachtvergunning onderuit in Overijssel, en ook in de tussenliggende jaren is het probleem meermaals terug op de agenda gekomen. Daar wijst de Faunabescherming ook op, in een reactie op de uitspraak. "Overijssel blijkt hardleers. Wij vechten al 45 jaar tegen afschot van inheemse ganzen. In de winterperiode richten ze nauwelijks schade aan gewassen aan." De stichting is blij met de samenwerking met de Vogelbescherming.
"Samen konden we opnieuw een vuist maken tegen jagers die zich met steun van de provincie niet aan de wettelijke bescherming van ganzen en natuurgebieden wensten te houden."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.