nieuws

Zwolle betreurt maaien braakliggende grond in Stadshagen, mogelijk nesten vernield

De gemeente Zwolle betreurt dat tijdens het broedseizoen braakliggende gronden in Stadshagen zijn gemaaid en omgeploegd. Daarbij zijn mogelijk vogelnesten vernield.
De gemeente Zwolle doet daarvan bij de inspectie melding. De grond is van de gemeente, maar wordt verhuurd. De gebruiker heeft de grond in Stadshagen onlangs bewerkt om mais te kunnen verbouwen.
Zwolle heeft als beleid dat tijdens het broedseizoen braakliggende terreinen waar vogels kunnen broeden niet gemaaid of bewerkt worden. De gemeente constateert dat dit beleid niet is opgenomen in de afspraken met de gebruiker die de grond heeft omgevormd tot landbouwgrond. De gebruiker stelt bij zijn werkzaamheden op het terrein wel een aantal maatregelen te hebben genomen om schade aan fauna te voorkomen. Omdat de inspectie kan beoordelen of de huurder inderdaad zorgvuldig heeft gehandeld meldt Zwolle het voorval bij de inspectie.

Grond is op termijn bestemd voor woningbouw

Het gaat om een stuk braakliggende grond bij de Zwolse wijk Stadshagen langs de Oude Wetering. Op termijn wordt de grond gebruikt voor woningbouw. Tot die tijd kan de grond gebruikt worden voor andere initiatieven. Soms gaat het daarbij om bewonersinitiatieven als speel- of volkstuintjes, soms om tijdelijk gebruik als landbouwgrond.

Zwolle hanteert zelf strikte regels als het gaat om maaien tijdens het broedseizoen. Sinds vorig jaar is het beleid om in het broedseizoen tot ten minste midden juni braakliggende gronden niet te maaien. Dit beleid gaat verder dan de wettelijke verplichting, die uitgaat van zorgvuldig handelen. Naar aanleiding van het voorval in Stadshagen gaat de gemeente voor huur- of pachtgronden waar ecologische risico’s bestaan voorwaarden stellen aan werkzaamheden tijdens het broedseizoen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.